Δευτέρα
10 Αυγούστου

Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος

IERASUNODOSEE

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ