Σάββατο
23 Ιανουαρίου

Κλήμεντος Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μάρτυρος

IERASUNODOSEE

Ἐνημέρωσις τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος περί τοῦ νέου κορονοϊοῦ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ