ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2050/902/04.11.2020 "ΠΕΡΙ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ  Νοεμβρίου 2020

Μνήμη Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου

Πρωτ. 2050

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 923

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀριθ. 5002/2086/03-11-2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Δηλώσεις γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων», διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email