ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4/3/04.01.2021 "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 4.1.2021 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 4 Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Ὀνουφρίου ὁσίου  ἐν Χίῳ

Πρωτ. 4

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα   

Διά τοῦ παρόντος, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀριθ. 3034/10/5/4-1-2021 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4.1.2021 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Ι. Σ. Ε. Ε. ΣΕ PDF


Εκτύπωση   Email