ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 114/55/21.01.2021 "ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 164 "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Ἰανουαρίου 2021

Μνήμη Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

Πρωτ. 114

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  192/84/15-01-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περί τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 164 ΄΄Ἐκκλησιαστικά ἀρχεῖα, ἀρχεῖα τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀρχεῖα Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων΄΄ τοῦ ν. 4610/2019», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ


Εκτύπωση   Email