ΔΙΣ: «Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΑ»


Εκτύπωση   Email