Κυριακή
9 Αυγούστου

Ματθίου του αποστόλου

 

GRAFEITUPOU

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος

ὡρίσθηκε σύνδεσμος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τήν Συνοδική Ἐπιτροπή Ἀρχιγραμματείας

καθώς καί Πρόεδρος τῆς ἘφορευτικῆςἘπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ