Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Δεκέμβριο

DIS_2012Συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, ενημέρωσε τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ότι, κατόπιν του παρατεταμένου δημοσιογραφικού θορύβου, περί των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. για φορολογικώς αδικαιολόγητο πλουτισμό εκκλησιαστικών προσώπων, απέστειλε Επιστολή προς τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για το αν υπάρχουν σε εξέλιξη ελεγκτικές διαδικασίες για το θέμα αυτό και σε θετική περίπτωση, να χορηγηθούν αντίγραφα των πορισμάτων προς την Ιερά Σύνοδο, ώστε να γίνουν οι σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους ενέργειες.

Με την από 5.12.2012 απαντητική Επιστολή του, ο Ειδικός Γραμματεύς του Σ.Δ.Ο.Ε. κ. Στυλιανός Στασινόπουλος ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ότι μέχρι σήμερα δεν διακριβώθηκε η βασιμότητα των καταγγελιών και ότι εφ ὅσον, από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων προκύψει μη αιτιολογημένη, από τα δηλωθέντα εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, θα κληθεί ο ελεγχόμενος για να ενημερώσει περί αυτών.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τις ενέργειες του Μακαριωτάτου και αναμένει την σχετική ενημέρωση από το Σ.Δ.Ο.Ε.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε σχετικά με τις ενέργειες για την εκκαθάριση της Μ.Κ.Ο. «ΑΓΑΠΗ». Ομοίως εκ μέρους της εκκαθαριστικής Επιτροπής της Εταιρείας, έδωσε διευκρινήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητός του, ο κ. Χαράλαμπος Αποστολόπουλος.

Κατόπιν ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί της επισκέψεως στην Εκκλησία μας του Γενικού Γραμματέως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Δρος Olav Fykse Tveit και του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών Δρος Guy Liagre, τους οποίους συνόδευαν και άλλα υπηρεσιακά πρόσωπα των δύο Συμβουλίων. Οι δύο Γραμματείς ενημερώθηκαν από τον Μακαριώτατο και από υπηρεσιακά πρόσωπα της Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Με την ευκαιρία δε της απονομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Βραβείου «Νόμπελ» για την Ειρήνη, απηύθηναν ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση της χρηματοπιστωτικής κρίσεως τονίζοντας τα εξής :

«Ο λαός της Ελλάδος κατηγορείται δια την κρίσιν ταύτην ανά την Ευρώπην. Η ευθύνη δια την κατάστασιν ταύτην βαρύνει και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, τόσον τους δανειστάς, όσον και τους δανειολήπτας. Απευθύνομεν έκκλησιν προς την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν να αντιμετωπίση ταύτην ουχί μόνον ως κρίσιν ελληνικήν, αλλ ὡς κρίσιν ευρωπαϊκήν. Έκαστος υπέχει ευθύνας δια τον ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισεν και δια την ανταπόκρισιν την οποίαν προσφέρει.

Ἡ ευρωπαϊκή ιστορία μας διδάσκει ότι αι χρηματοοικονομικαί κρίσεις έχουσι πάντοτε μίαν ανθρωπιστικήν και κοινωνικήν διάστασιν, η οποία είναι δυνατόν να οδηγήση εις πολιτικήν κρίσιν. Από κοινού μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος λαμβάνομεν επίσης σοβαρώς υπ ὄψει τας πολιτικάς και κοινωνικάς επιπτώσεις του διογκουμένου ρατσισμού και εξτρεμισμού εν Ελλάδι. Νέφη καταιγίδος συγκεντρώνονται εις τον ορίζοντα και δεν είναι δυνατόν ούτε να αγνοηθούν ούτε να εξορκισθούν.

Το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών και το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, συμπαρίστανται εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και τον λαόν της Ελλάδος, ώστε από κοινού να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την κρίσιν ταύτην επί παντός επιπέδου : χρηματοπιστωτικού, ανθρωπιστικού, ηθικού, πολιτικού και πνευματικού».

Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Εκτύπωση   Email