Ο Εορτασμός της Μνήμης του Αποστόλου Παύλου στις Οινούσσες

016Μέ τήν βοήθεια καί τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἑορτασε τήν μνήμη τοῦ  Ἁγίου Ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, σέ ἀνάμνηση τῆς «ἐκεῖθεν διελεύσεως τοῦ Ἁγίου, κατά τήν τρίτην αὐτοῦ Ἱεραποστολικήν Περιοδείαν» (Πράξ. Κεφ. κ’) μέ τήν τέλεση τοῦ καθιερωμένου Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΥ, μέ τή συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί Ἱεροψαλτῶν τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ»,  στήν Πλατεῖα Ναυτοσύνης τῶν Οἰνουσσῶν τό Σάββατον 29ην Ἰουνίου 2019 καί ὥραν 19.00.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Καθηγητῆ Γλωσσολογίας, πρ. Πρυτάνεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ἡ μακραίωνη συνέχεια, ἡ μοναδική καλλιέργεια καί ἡ οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας», ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων εἶπε: «Ἡ Γλῶσσα γιὰ ἕναν λαὸ εἶναι ἡ ἱστορία του, εἶναι ἡ ζωή του, εἶναι ἡ πορεία του, εἶναι ἡ σκέψη του, εἶναι ἡ ταυτότητά του. Δεῖτε γιὰ παράδειγμα αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὰ Σκόπια. Βγαίνουν καὶ λένε ὅτι ἡ γλώσσα τοὺς εἶναι Μακεδονική. Δὲν γνωρίζουν μήπως; Τοὺς διαφεύγει; Ὄχι. Μέσα ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς γλώσσας διεκδικοῦν ταυτότητα. Τὴν ταυτότητα τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας, καὶ κάπως ἔτσι πῆραν τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ διεκδίκησαν τὸν Φίλιππο...».

Στή συνέχεια ἐπεδόθησαν τά βραβεῖα τοῦ διαγωνισμοῦ καθώς ἐπίσης καί τά ἀναμνηστικά Διπλώματα συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν τῆς δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου στόν φιλολογικό καί καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν ὁποῖον διωργάνωσε καί ἐφέτος γιά ἕβδομη συνεχῆ χρονιά ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν σέ  συνεργασία μέ τόν Δῆμο Οἰνουσσῶν, τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καί τόν Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» μέ θέμα: «Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλά, ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. Ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων· ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. Διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην» (Β΄ Κορινθ. β΄ 5 - 8), δηλαδή ἡ ἀγάπη πρός αὐτόν πού μετανοεῖ γιά τά ἁμαρτήματά του.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ καί στήν ἐκδήλωση πού ἀκολούθησε παρέστησαν  οἱ Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τοῦ Νομοῦ καί πλῆθος κόσμου.

Στόν ἐφετεινό φιλολογικό καί καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο συμμετεῖχαν 104 μαθητές  ἐκ τῶν ὁποίων 37 στό Δοκίμιο, 23 στό Ποίημα καί 44 στή Ζωγραφική.

Τήν ἐκδήλωση ἐπλαισίωσε ἡ Χορωδία Οἰνουσσῶν μέ ἐκτέλεση διαφόρων μουσικῶν ἔργων.


Εκτύπωση   Email