Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

001

Μέ βαθειά ἐκκλησιαστική κατάνυξη, ἀλλά καί μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια ἔγινε καί ἐφέτος ὁ Ἀρχιερατικός ἑορτασμός τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ζωοδόχου Πηγῆς Νήσου Παναγιᾶς τῶν Οἰνουσσῶν ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στό γραφικό νησιωτικό ναΰδριο στά ἀνατολικά θαλάσσια σύνορα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο ἐπί τοῦ εὐαγγελικοῦ στίχου «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά Σε» μέ θεολογική, ἐκκλησιολογική, λειτουργική, ἀλλά καί ἐθνική - ἱστορική διάσταση. «Μέσα στήν κοιλία τῆς Παναγίας μας ἐγένετο γιά 9 μῆνες μία ἀδιάλειπτος θεία μετάληψη Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ», εἶπε ὁ Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, «ἀλλά καί ἡ Ἑλλάς 21 αἰῶνες κρατάει τόν Χριστό μας, ὥστε νά εἶναι ἀδύνατη καί ἀδιανόητη κάθε προσπάθεια ἀπογαλακτισμοῦ ἀπό τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίσης ὁ Σεβ. Χίου ἀνέφερε ὅτι «τό νησί αὐτό εἶναι ὁ ἡλιοστάλακτος θρόνος τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία στεφανώνεται ἀπό τίς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου πού ἀνατέλει πάνω ἀπ’ τά κύμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους καί στέκεται ἐκεῖ φιλόξενη σέ ὅσους πλησιάζουν μέ εὐγένεια ἤ ἐμπερίστατοι καί καταδεδιωγμένοι προσφεύγουν στήν βοήθειά Της, ἀλλά καί μάχιμη Στρατηγός σέ ὅποιον ἀπαράδεκτα καί ἀνιστόρητα διεκδικεῖ ὅσα δέν τοῦ ἀνῆκαν, δέν τοῦ ἀνήκουν καί δέν θά τοῦ ἀνήκουν ποτέ»

Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος ἀπό τίς Στρατιωτικές Ἀρχές, τίς Δημοτικές Ἀρχές τῶν Οἰνουσσῶν καί τούς πιστούς, στούς ὁποίους ἐκυριαρχοῦσε ἡ πλειονοψηφία τῆς νεολαίας.


Εκτύπωση   Email