Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

003

Τήν Πέμπτη 11 Ἰουλίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιδιάκονο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Ἀπόστολο Λάρδα ἀφίχθη στή Νέα Ὑόρκη, προσκεκλημένος ἀπό τήν Χιακή Ὁμοσπονδία Ν. Υ. καί τόν Σύλλογο Βορειοχωριτῶν Χίου "Τό Πελιναῖον - Ἁγία Μαρκέλλα", προκειμένου νά προστῆ τῶν πανηγυρικῶν Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας στό Upstate καί Ἀρχιερατικοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας στό Bronx.
Στό Ἀεροδρόμιο "Κέννεντυ" τῆς Ν. Ὑόρκης ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται γιά τέταρτη φορά στή διάρκεια τῆς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας του τούς Χιῶτες τῆς Ἀμερικῆς, ἔγινε δεκτός μέ ἐνθουσιασμό καί αἰσθήματα θερμῆς ἀγάπης καί σεβασμοῦ ἀπό πολλούς Ὁμογενεῖς. Οἱ καρδιές γέμισαν χαρά καί ὑπερηφάνεια, γιατί εἶχαν ἀνάμεσά τους τόν Σεβασμιώτατο, τόν Ποιμένα τῆς γενέτειρας γῆς, φορέα καί ἐκφραστή τῆς Πίστεως καί τῆς Ἑλλάδος.
Τό βράδυ παρετέθη ἐπίσημο δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ Χίου Μάρκου, στό ὁποῖο συμμετεῖχαν πολλοί Χιῶτες καί κατά τό ὁποῖο ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Βορειοχωριτῶν κ. Δημήτριος Μουτάφης ἐπεσήμανε ὅτι "ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀποτελεῖ τιμή γιά τόν Σύλλογο, ἰδιαίτερα φέτος πού συμπληρώνονται 40 χρόνια ἀπό τή δημιουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης".
"Εὔχομαι νά σᾶς βλέπομε πιό τακτικά ἐδῶ στήν Ἀμερική, γιατί τό χρειαζόμαστε" ἐτόνισε ἐκ μέρους τῆς Χιακῆς Ὁμοσπονδίας ὁ Πρόεδρός της κ. Ἰωάννης Κοντολιός.
"Εἷναι σπουδαῖο γεγονός ὅτι γιορτάζουμε φέτος τά 40 χρόνια τῆς Ἁγίας Μαρκέλλας" ἐπεσήμανε ὁ εὐεργέτης τοῦ Συλλόγου καί τῆς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Πέτρου Bronx κ. Στυλιανός Ζερβούδης.
"Σᾶς καλωσορίζουμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά καί εὐχόμαστε νά αἰσθανθεῖτε ὅτι ἤλθατε στή Χίο τῆς Ὁμογένειας, πού ἔχει πολλή ἀγάπη γιά τό νησί μας, γιά τήν Ἐκκλησία καί ὅλο τόν Ἑλληνισμό" ἐσημείωσε ὁ π. Βασίλειος Λοῦρος, Ἱερέας τοῦ Ἁγ. Δημητρίου στήν Ἀστόρια, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε πρίν ἀπό δύο χρόνια καί τήν Ἁγ. Μαρκέλλα.
Τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς 12 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώματος ἔγινε δεκτός μέ ἐγκαρδιότητα ἀπό τόν φίλο του Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο, μέ τόν ὁποῖο γνωρίζονται ἀπό παλαιότερα (ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ὡς Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ὡς Ἀρχιγραμματεύς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως), στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Μανχάταν. Ἰδιαίτερα συνεκίνησαν τόν Χίου Μᾶρκο καί τόν ἔκαναν ὑπερήφανο, ὅπως τόν κάθε πατέρα ὅταν πηγαίνει στό σχολεῖο καί οἱ δάσκαλοι τοῦ λέγουν γιά τά παιδιά του πώς ξεχωρίζουν στίς ἐπιδόσεις, τά λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, "ὅτι οἱ Χιῶτες, τά παιδιά σας ἐδῶ στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, εἶναι τό πιό ὡραῖο κομμάτι τοῦ λαοῦ μας." Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο μέ τήν ἀνωτάτη τιμητική διάκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Χίου, τόν Σταυρόν τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Ἰσιδώρου.
Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς, ἡ Χιακή Ὁμοσπονδία καί ὁ Σύλλογος Βορειοχωριτῶν Χίου "Τό Πελιναῖον - Ἁγία Μαρκέλλα" διοργάνωσαν Ἐκδήλωση στό Χιώτικο Σπίτι στήν Ἀστόρια. Κατά τήν Ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐκάλεσε τούς Χιῶτες "νά μείνουν ἑνωμένοι σάν μιά γροθιά κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Χριστοῦ μας, μέ ἀγάπη στήν Πατρίδα, ὅπου βρίσκονται οἱ ρίζες τους, καί νά τηροῦν τά ἤθη καί τά ἔθινα τοῦ τόπου μας.
Πρίν ἀπό μερικά χρόνια σ' αὐτήν ἐδῶ τήν αἴθουσα, μιλώντας σέ σᾶς καί στούς δικούς σας ἀνθρώπους, εἶχα πεῖ ὅτι οἱ Η.Π.Α., φίλη καί σύμμαχος χώρα τῆς πατρίδος μας, ἔχει ἐμβληματικά στήν πολιτιστική της ταυτότητα τήν ἀρετή καί τό ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας. Καί ἡ ἀρετή καί τό ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας ἔχουν τίς ρίζες τους στόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό. Καί τά στοιχεῖα, πού ἀναγνωρίζουν καί συνδέουν τούς Ἕλληνες, ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀκόμα, τό "ὁμόθρησκον", τό "ὁμόγλωσσον", τό "ὅμαιμον" καί τό "ὁμότροπον", μέ βασικότερο στοιχεῖο τό "ὁμόθρησκον", τήν ἴδια πίστη, καλλιεργοῦν τό αἴσθημα καί τήν ἀρετή τῆς ἐλευθερίας.
Ἐκεῖνο πού σᾶς ἐκράτησε ἰσχυρούς στή νέα σας πατρίδα εἶναι ὅτι ὀργανωθήκατε σέ κοινότητες μέ κέντρο τήν ἐκκλησία. Γύρω ἀπό τήν ἐκκλησία ἔγινε ἡ κοινότητα. Δίπλα στήν ἐκκλησία ἔγινε τό σχολεῖο τῆς κοινότητας καί οἱ διάφοροι Σύλλογοι δραστηριοποιήθηκαν ἀπό τήν κοινή πίστη.
Ἐκρατήσατε ἀναμμένο τό λυχνάρι τῆς καρδιᾶς σας ἀπό τό λυχνάρι τῆς πίστης πού σᾶς ἔδωσαν οἱ προπάτορές σας. Καί τό λυχνάρι αὐτό καλεῖστε τώρα νά τό μεταλαμπαδεύσετε, νά τό ἀνάψετε στίς καρδιές τῶν παιδιῶν σας καί στίς καρδιές τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν σας."
Στή συνέχεια, ἐτόνισε τή διαχρονική ἀξία καί σημασία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας γιά τήν ὑπόστασή μας ὡς Ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί Ἑλλήνων, ἀφοῦ σαὐτήν εἶναι γραμμένα τά ἀρχαιότερα ἑλληνικά ἔπη καί ἡ Ἁγία Γραφή. Προέτρεψε τούς ὁμογενεῖς καί τά παιδιά τους "νά μήν ὑπάρχει κανένα παιδί πού εἶναι κλαδί ἀπό ρίζα μεταφυτευτή ἀπό τήν Ἑλλάδα πού νά μήν γνωρίζει τήν ἑλληνική γλῶσσα. Ἐκτός ἀπό τήν ἐπίσημη γλώσσα τῆς χώρας σας, πού ὀφείλετε νά τή γνωρίζετε καί νά τήν ὁμιλεῖτε, νά μαθαίνετε, σάν μία πρώτη ἀκόμα γλώσσα, τήν ἑλληνική."
Ἀκολούθως, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου "Τό Πελιναῖον - Ἁγ. Μαρκέλλα" ἐτίμησε τόν Σεβασμιώτατο καί τοῦ προσέφερε εἰδική πλακέτα.
Τό Σάββατο 13 Ἰουλίου ἐτέλεσε, μέ τήν εὐλαβική συμμετοχή ἑκατοντάδων Χιωτῶν τῆς Ἀμερικῆς καί ἄλλων Ὁμογενῶν, τόν Ἀρχιερατικό Μέγα Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρκέλλης Upstate καί τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου τόν Ὄρθρο καί τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μέ Ἀρτοκλασία.
Κατά τή διακονία τοῦ Θ. Λόγου ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε μέ συγκίνηση τή χαρά του, γιατί ὁ Τριαδικός Θεός ἐπέτρεψε, γιά τέταρτη φορά, νά εὑρεθῆ ἀνάμεσα σέ συγγενεῖς του, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος εἶναι Χιώτης, καί νά δεῖ ὄλους, πού ὁ Θεός στήν πορεία τῆς ζωῆς του, τούς ἔφερε στά μάτια του γιά νά τούς ἀγκαλιάσει ὄχι σάν, ἀλλά ὡς τά δικά του παιδιά.
"Γι' αὐτό κι ἐμεῖς στήν καινούργια πατρίδα σας σᾶς φέραμε χιώτικα δῶρα, σᾶς φέραμε δῶρα ἑλληνικά. Σᾶς φέραμε, γιά νά τιμᾶτε ἐδῶ τήν Ἁγία Μαρκέλλα, ἕνα κομμάτι ἀπό τά βράχια, πού εἶναι βουτηγμένα στό αἷμά της, ἀπό τό ἁγίασμά της. Νά τό ἔχετε γιά πάντα.
Σᾶς φέραμε, ἀκόμη, ἐκεῖνο πού γεμίζει τήν καρδιά μας, γεμίζει τά μάτια μας, γεμίζει τόν οὐρανό μας, γεμίζει τή θάλασσά μας, γιά νά σᾶς ἀγκαλιάζει καί νά σᾶς σκεπάζει: Τήν Σημαία μας, γιά νά θυμάστε πάντα ὅτι σέ μιά ἄκρη τῆς γῆς βρίσκεται ἡ δική σας πατρίδα, λουσμένη μέ τά χρώματα αὐτῆς τῆς Σημαίας, στεφανωμένη ἀπ' τά σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ μέ χρώματα αὐτῆς τῆς Σημαίας. Καί σκεπασμένη πάνω στούς τρούλλους τῶν ἐκκλησιῶν της, τῶν καμπαναριῶν της, ἀκόμη καί τῶν τάφων τῶν πατέρων μας μέ τό Σταυρό αὐτῆς τῆς Σημαίας.
Κι ἐσεῖς ὅσο θά κτίζετε ἐδῶ πού βρίσκεσθε ἐκκλησίες ἀφιερωμένες στούς Ἁγίους μας, στούς Χιῶτες Ἁγίους καί ὅσο θά σηκώνετε μαζί μέ τήν Σημαία τῆς πατρίδος πού σᾶς ἀγκάλιασε καί σᾶς γαλακτοτρόφησε καί τήν Σημαία τῆς πατρίδος πού βρίσκονται οἱ ρίζες σας, δέν ἔχετε νά φοβηθεῖτε καί νά νικηθεῖτε ποτέ. Θά εἴσαστε παντοδύναμοι καί νικητές ὅλου τοῦ κόσμου."
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μέ τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης τόν κ. Νικόλαο Κατσάπη καί τόν κ. Κωνταστῖνο Ράλλη, ὅπως, ἐπίσης καί τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Βορειοχωριτῶν "Τό Πελιναῖον - Ἁγία Μαρκέλλα" κ. Δημήτριο Μουτάφη, ἐνῶ προσέφερε ὡς εὐλογία σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα μικρές εἰκόνες τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης. Δέν παρέλειψε δέ νά εὐχαριστήσει συγκινημένος τούς Χιῶτες καί μάλιστα τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Βορειοχωριτῶν Χίου "Τό Πελιναῖον - Ἁγία Μαρκέλλα" γιά τήν πρόσκληση. "Μέ τό Πελιναῖον, ἐτόνισε, ἔχει συνδεθῆ ἡ ποιμαντορική διακονία μου. Θά ἤθελα νά πῶ, ὅτι ἐκεῖ, στή Σπαρτοῦντα, ἐτέλεσα τήν πρώτη Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων ὡς Μητροπολίτης Χίου".
Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι, σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις τῶν διοργανωτῶν, στίς Ἱερές Ἀκολουθίες συμμετεῖχαν πάνω ἀπό 1.000 Χιῶτες καί ἄλλοι Ὁμογενεῖς, πού κατέφθασαν ἀπό τό Μπροῦκλιν, τό Κουίνς, τήν Νέα Ἰερσέη, τήν Πενσυλβάνια καί ἄλλες περιοχές.
Ἀνάλογες Ἐκδηλώσεις ἔγιναν καί τήν Τρίτη 16 Ἰουλίου, κατά τήν τέλεση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ μέ Ἀρτοκλασία στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλου Πέτρου στό Bronx καί στή δεξίωση πού ἀκολούθησε στήν Αἴθουσα "Στυλιανός Ζερβούδης".
Ἐπίσης, συναντήθηκε μέ τόν πολιό, λογιώτατο καί πολυτάλαντο Ἀρχιεπίσκοπο πρ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, μέ τόν ὁποῖο, μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος, εἶχε συζήτηση περί βιβλικῶν σπουδῶν καί τοῦ κατά τό προσεχές ἔτος 2020 πραγματοποιηθησομένου διεθνοῦς συνεδρίου στή Χίο περί τοῦ Ἁγίου Μάρκου, δεδομένου ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει συγγράψει τόν περισπούδαστο τόμο "Ἐξουσία καί Πάθος" (Χριστολογία τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου).
Ἀκόμη, εἶχε ἐγκάρδια συνάντηση μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ν. Ἰερσέης κ. Εὐάγγελο, μέ τόν ὁποῖο συνεζήτησαν θέματα ἀφορῶντα στήν Ὁμογένεια.
Ἀξιοσημείωτο καί τό γεγονός τῆς Ἐκδήλωσης στό Δημαρχεῖο Ρίτζφιλντ Νέας Ἰερσέης, στήν ὁποία συμμετέσχε καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, καί κατά τήν ὁποία ὁ Δῆμος Ρίτζφιλντ ἐδώρισε δεκαέξι ζεύγη πυροσβεστικῶν στολῶν στούς ἐθελοντές δασοπυροσβέστες τῶν Μεστῶν. Τήν Ἐκδήλωση διοργάνωσαν ὁ χιακῆς καταγωγῆς δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Κοντολιός καθώς καί τό τοπικό χιακό σωματεῖο Νέας Ἰερσέης. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μᾶρκος προσέφερε σέ κάδρο μιά φωτογραφία τῆς ἐπιγραφῆς, πού ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔστειλε τό 332 π. Χ. στούς Χίους καί εἶναι γραμμένη στήν μόνη μακεδονική γλῶσσα, δηλαδή στήν ἑλληνική γλῶσσα, καί ἔνα βιβλίο μέ τό ὡραιότερο κείμενο τῆς Δημοκρατίας, τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέους, στήν ἑλληνική, στήν ἀγγλική καί τήν γαλλική γλῶσσα, σέ ἔνδειξη ὄτι ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός ἔχουν οἰκουμενική διάσταση.
Κατά τήν παραμονή του στίς Η.Π.Α. ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐπεσκέφθη καί τό Κοιμητήριον στήν Ἀστόρια καί ἐκεῖ, μέ συγκίνηση, ἐτέλεσε "Τρισάγιον" γιά τούς αὐτόθι κεκοιμημένους Χίους Ὁμογενεῖς.
Ἀποτιμώντας τή σημασία τῆς μεταβάσεώς του στίς Η.Π.Α. ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε: "Θέλαμε νά δώσουμε τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης ὡς ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ βασικότερος συνεκτικός κρίκος πού ἐκράτησε τό γένος μας ἑνωμένο ἀπό τά χρόνια τοῦ Βυζαντίου μέχρι τίς ἡμέρες μας σέ ὁλόκληρη τή γῆ. Γιά νά μπορέσει τό δένδρο νά ἁπλώσει τά κλαδιά του μακρυά καί νά μήν συντριβεῖ στίς ρυπές ὁποιουδήποτε ἀνέμου, πρέπει νά εἶναι βαθειές οἱ ρίζες του. Οἱ ρίζες μας εἶναι ἡ πίστη μας στό Χριστό, ἡ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης, ἡ παράδοσή μας, ἡ γλῶσσα μας. Αὐτό τό μήνυμα θέλομε νά μεταφέρομε."
Ἐκτενεῖς ἀναφορές στίς Ἱερές Ἀκολοθίες καί τίς Ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔκαναν, συνοδεύοντας μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, οἱ ἔγκριτες Ἐφημερίδες τῆς Ὁμογένειας "ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ" καί " GREEKNEWS ".


Εκτύπωση   Email