ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

0001


Μέ τήν προσήκουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί μέ λατρευτική κατάνυξη ἑορτάσθηκε στή Χίο τήν 20ή Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. πολυαρχιερατικῶς ἡ Ἱερά Μνήμη τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος.
Στόν ἁγιασμένο τόπο τῆς ἀσκήσεώς της, τό χωριό Κατάβασις τῆς Χίου, καί στόν Ἱ. Ἐνοριακό Ναό τῆς Ἁγίας Ματρώνης, προσῆλθαν πλήθη πιστῶν γιά νά ἐκφράσουν τήν πίστη καί τήν εὐσέβειά τους στήν τιμωμένη Ἁγία.
Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στή Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος (Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων), Χῖος στήν καταγωγήν, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.
Ὁ Σεβ. Χίου κ. Μᾶρκος κατά τό Θεῖον Κήρυγμα ἀναφέρθηκε στή ἀσκητική ζωή τῆς Ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος, κάνοντας ἰδιαίτερη ἀναφορά στούς πνευματικούς ἀγῶνες της, μέ τήν τήρηση τῆς ἀγνότητας τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τῆς ἀκτημοσύνης καί τῆς πλήρους ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι ὅλη ἡ ζωή της Ἁγίας ἦταν μεστή ἀγαθῶν ἔργων, ἐλεημοσύνης καί ταπεινοῦ φρονήματος, καί ἐκάλεσε τούς πιστούς, ὅπως ἡ Ἁγία Ματρώνα μέ τούς πνευματικούς της ἀγῶνες ἔγινε μέτοχος ζωῆς αἰωνίου καί δόξης ἀπό τόν Ἅγιο Θεό, καί ἐκεῖνοι νά πορεύωνται ἀγωνιζόμενοι πνευματικά γιά νά ἀξιωθοῦν τῆς αἰωνίου ζωῆς.
Ἐπίσης ὁ Χιώτης Ποιμενάρχης προσφωνόντας τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀβήλων, ἐνάρετο, συνετό καί ταπεινό Ἱεράρχη, μέ μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τόν εὐχαρίστησε ὁλοθύμως γιά τήν παρουσία καί τή συμμετοχή του στόν ἐκκλησιαστικό ἑορτασμό τῆς μνήμης τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος καί εὐχήθηκε, ὁ Πανάγαθος Κύριος καί Θεός μας νά τόν ἐνισχύει καί νά τόν ἐνδυναμώνει γιά κάθε πνευματική καρποφορία γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ προσκύνηση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἀπό τούς πιστούς.


Εκτύπωση   Email