Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΧΑ ΧΙΟΥ

0004

Τήν Κυριακή 3η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 5.30 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ γιά τήν ἔναρξη τῆς κατηχητικῆς διακονίας 2019 - 2020 στήν αἴθουσα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΓΕΧΑ Χίου.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ τόν λόγο ἔλαβε ὁ Πρόεδρος τῆς Γ.Ε.Χ.Α. κ. Ἐδουάδρος Σταυράκης, συνταξιοῦχος Πλοίαρχος τοῦ Ε.Ν., ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν παρουσία του, τόν κάλεσε νά ἀνέβει στό βῆμα καί νά πραγματοποιήσει τήν πρώτη ὁμιλία στή αἴθουσα γιά τή νέα κατηχητική καί ἱεραποστολική χρονιά 2019 - 2020.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικό λόγο μέ θέμα «Σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;» (Ρωμ. 14, 4)., τονίζοντας ἰδιαιτέρως ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μόνος δίκαιος κριτής ὡς Θεάνθρωπος, καί ὅταν κρίνουμε ἐμεῖς κλέβουμε τό ἀποκλειστικό δικαίωμα τοῦ Θεοῦ γιά τήν κρίση.

Συμπλήρωσε δέ ὅτι πολλές φορές ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι κρίνουμε ἀδικοῦντες τούς ἄλλους ἀκόμη καί ἅγιες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας. Χαρακτηριστικά ἀναφέρθηκε στόν Ἅγιο Νεκτάριο, σέ Ἱστορίες ἀπό τό Γεροντικό, κ.λ.π. ) ἀλλά καί σέ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας (Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄- σύγχρονες δοκιμασίες Τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου).

Τέλος, εὐχήθηκε σέ ὅλους καρποφόρο κατηχητική διακονία, καλλιεργώντας τήν ἀρετή καί τήν μετάνοια.


Εκτύπωση   Email