Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣ

 002

Τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος καὶ Ἁγ. Νεκταρίου Αἰγίνης ἐπεσκέφθη γιὰ προσκύνημα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τὴν 3ην Ὀκτωβρίου 2019. Ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἔφθασε στὸ νησὶ καὶ τὸν ὑπεδέχθη ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αἰγίνης Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Γελαδάκης, ὁ ὁποῖος τὸν ὁδήγησε στὴν Μονή, ὅπου ὁ Ποιμενάρχης μας προσεκύνησε τὰ λείψανα τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, πρὸ τῶν ὁποίων ἀνέπεμψε δέηση, παρόντων καὶ πιστῶν ἀπὸ τὴν Χίο καὶ τὶς Οἰνοῦσσες, καὶ εὐχαριστῶν τὸν Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ γιὰ τὴν κανονικὴ ἄδεια, εὐχήθηκε γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν πιστῶν. Ὁ Σεβ. Χίου ἐγένετο ἀποδέκτης της μοναστικῆς ξενίας τῆς Ἡγουμένης Τιμοθέης,μὲ τὴν ὁποία συνεζήτησε τὰ τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Μονῆς τὸ ἔτος 2020 γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου.
Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιωτατος εἶχε πνευματικὴ συνομιλία μὲ τὴν μοναχὴ Χριστονύμφη (κατὰ κόσμον Μαρία Σκορδαλάκη), μαθήτριά του στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ ἄριστη Πτυχιοῦχο τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν.
Ὁ Μητροπολίτης Χίου ἀνεχώρησεν ἀμέσως, ἔμφορτος πνευματικῶν ἐμπειριῶν, ἀπὸ τὴν Αἴγινα γιὰ Πειραιᾶ ,προκειμένου τὴν Κυριακὴ 6ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. νὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Δημητρίου Νέου Φαληρου ἐπὶ τῇ συνάξει τῶν Ἁγίων τῆς Χίου.

001


Εκτύπωση   Email