ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

00004

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετέβη ἀπό 8ης ἕως 24ης Ἰανουαρίου 2020 στήν Ἀθήνα, ὅπου ἐπραγματοποίησε πολλές καί σημαντικές ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες. Καί συγκεκριμένα:

Τήν 12ην Ἰανουαρίου 2020 ἐλειτούργησε στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κυψέλης, πού ἐκτίσθη ἀπό τόν ἥρωα καί ἔνδοξο Ψαριανό Κωνσταντῖνο Κανάρη καί τοῦ ὁποίου τά δοξασμένα κατορθώματα "ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος" ἀναγράφονται στούς τοίχους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡμίλησε ἐμπεριστατωμένα "Περί μετανοίας" καί, μετά τήν Θεία Λειτουργία, ἐτέλεσε Μνημόσυνο "ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως" αὐτοῦ καί τῆς συζύγου του. Παρέστησαν ὁ Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Στρατηγός κ. Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, ὁ Ἐπίτιμος Ἀρχηγός Γ.Ε.Ν. Ναύαρχος κ. Κοσμᾶς Χρηστίδης, ὁ Ὑποστράτηγος κ. Γεώργιος Τσιτσικώστας, ὁ Ἀντισυνταγματάρχης κ. Ἰωάννης Ταβουλάρης, ὁ τότε Ὑφυπουργός Ἐργασίας κ. Παναγιώτης Μηταράκης, ὁ Πρόεδρος Τοπικῆς Κοινότητος Προμυρίου Μαγνησίας κ. Σπυρίδων - Χρυσοβαλάντης Βαλοῦκος, Ἐκπρόσωποι Σωματείων, Χιῶτες Φοιτητές καί πολλοί ἄλλοι.

Τήν 14ην Ἰανουαρίου συμμετέσχε στήν κοινή Συνεδρίαση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος καί τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῶν ὁποίων μέλος τυγχάνει, μέ θέμα τόν Ἑορτασμό τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας (1821-2021).

Τήν 15ην 'Ιανουαρίου ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψη στόν Διοικητή Ναυτικῆς Διοικήσεως Αἰγαίου Ἀρχιπλοίαρχο κ. Ἠλία Ράπτη Π.Ν., προκειμένου νά τόν ἐνημερώσει καί νά συζητήσουν τό θέμα διοργανώσεως Συνεδρίου στή Χίο γιά τόν Ἀγώνα τοῦ 1821 στή θάλασσα καί τίς ἐπιτυχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου, στό πλαίσιο τοῦ Ἐπετειακοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

Ἐπίσης, τήν ἰδίαν ἡμέραν συνηντήθη μέ τήν Καθηγήτριαν τοῦ Τ.Ε.Φ.Α.Α. καί Μέλος τῆς Ε.Σ.Ε. Ἀθλητισμοῦ κ. Πολυξένη Ἀργειτάκη καί συνεζήτησαν γιά τήν ὀργάνωση καί πραγματοποίηση τῶν Αἰγαιοπελαγιτικῶν Ἀγώνων στή Χίο τόν προσεχῆ Σεπτέμβριο 2020.

Τήν 20ήν Ἰανουαρίου εἶχε συνάντηση μέ τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί πρ. Διευθυντή τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν κ. Ταξιάρχη Κόλλια στό Ἐντευκτήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Κτίριο Κωστῆ Παλαμᾶ) γιά τήν ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου πού πραγματοποιήθηκε στή Χίο γιά τόν Χιώτη Ἀκαδημαϊκό Κωνσταντῖνο Ἄμαντο.

Κατά τίς ἡμέρες αὐτές, ἰδιαίτερης ἐκκλησιαστικῆς σημασίας καί μεγάλης εὐλογίας γιά τούς Χιῶτες τοῦ Λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς καί μάλιστα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, ὅπου κατοικοῦν πολλοί Χιῶτες καί Αἰγνουσιῶτες, ὑπῆρξε τό γεγονός τῆς, γιά πρώτη φορά, μετακομιδῆς, μέ τήν συγκατάθεση τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας "Βοηθείας" καί τήν Κανονική ἔγκριση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ Χίου στόν περικαλλῆ καί πάνσεπτο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Εὐθυμίου Κερατσινίου, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν καί τῆς πόλεως τοῦ Κερατσινίου.

Πρός τοῦτο, τό πρωΐ τῆς 17ης Ἰανουαρίου τά Ἱερά Λείψανα μετεφέρθησαν ἀπό τήν Χίο καί ἐναπετέθησαν προσωρινά στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ν. Φαλήρου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τά Ἱερά Λείψανα μετεφέρθησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου, ὅπου ἐγένετο Ἐπίσημη Ὑποδοχή καί Λιτάνευση μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἐκ Χίου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωάννου Μαρῆ, Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί μαθητοῦ τοῦ Σεβ. Χίου, πολλῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, Ἀρχῶν τοῦ Κερατσινίου καί τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς, ἐνῶ πλῆθος πιστῶν εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό - ἐπιφανείας 600 τ. μ. χωρίς τόν γυναικωνίτη - καί τόν περίβολο.

Ἀκολούθησε Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιουμένου ὑπό πολλῶν Κληρικῶν, ἐνῶ οἱ πιστοί κατέθεταν μέ συγκίνηση τήν προσευχή καί τήν εὐσέβειά τους στόν Ἅγιο Ἄνθιμο τῆς Χίου. Κατά τό Κήρυγμα, ὁ Σεβ. Χίου ἐτόνισε τήν ὁλόθυμη ἀνταπόκρισή του γιά τήν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος τῆς μετακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας καί εὐχαρίστησε τόν ἐκλεκτόν Ἱεράρχην καί πολιόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικαίας κ. Ἀλέξιον γιά τήν ἱεροκανονική ἄδειά του, προκειμένου νά προεξάρχει τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου. Στή συνέχεια, μέ θεολογική τεκμηρίωση, ἀνέλυσε ὅτι τό γεγονός τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ συνάντηση τῆς μετανοίας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ. Δέν παρέλειψε δέ νά τονίσει τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου διά τῶν Ἱερῶν Λειψάνων του ἀπό τήν ἀκριτική καί νησιωτική Πατρίδα του τήν Χίο καί τίς ἀλύτρωτες καί ἀλησμόνητες Πατρίδες τῆς μαρτυρικῆς Ἰωνίας, ὅπου ἐκεῖ ἐχειροτονήθη Ἱερεύς καί, στή συνέχεια, ἐστέγασε στην Ἱερά Μονή Παναγίας "Βοηθείας" πού ἀνήγειρε θαυμαστῶς καί ταχέως, ἐντός διετίας, περί τίς ὀγδόντα ἐμπερίστατες ἀπό τόν διωγμόν τοῦ 1922 Μοναχές, σέ μιά κατ' ἐξοχήν προσφυγική περιοχή, πού διακρίνεται γιά τήν εὐσέβεια καί τήν ἀρχοντιά της, αὐτήν τοῦ Κερατσινίου. Καί κατέληξε μέ τήν ἐπισήμανση, ὅτι σεμνύνεται ἡ Χίος, μέσα στό πάνθεον τῶν Ἁγίων της, γιά τούς τρεῖς μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή διαλάμψαντας Ἁγίους της: Τόν Ἅγιον Νεκτάριον, τόν Ἅγιον Ἄνθιμον καί τόν Ἅγιον Νικηφόρον τόν Λεπρόν, μαθητήν καί ὑποτακτικόν τοῦ Ἁγ. Ἀνθίμου.

Τήν Κυριακήν 19ην Ἰανουαρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Εὐθυμίου Κερατσινίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Χίου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τοῦ Ναοῦ, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱ. Μ. Χίου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημητρίου Γεομέλου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου Ἱερολογ. κ. Ἀποστόλου Λάρδα, καλλιφώνων Ἱεροψαλτῶν, τῶν Ἀρχῶν τοῦ Κερατσινίου, τοῦ πρ. Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Ἰωάννου Τραγάκη, τοῦ μαθητοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Βουλευτοῦ Β΄ Πειραιῶς κ. Δημητρίου Μαρκοπούλου, τοῦ πρ. Δημάρχου Κορυδαλλοῦ Αἰγνουσιώτου κ. Στεφάνου Χρήστου, τοῦ Συνταγματάρχου κ. Ἰωάννου Κορέλη, τοῦ Συνταγματάρχου κ. Βασιλείου Πασχάλη, τοῦ Συνταγματάρχου κ. Νικολάου Λέκκα, τοῦ Συνταγματάρχου κ. Βασιλείου Βασιλοπούλου, κ. ἄ. Ἐπίσης, παρέστησαν Πρόεδροι καί Ἐκπρόσωποι Χιακῶν Σωματείων καί Συλλόγων καί πλῆθος πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἦταν Χιῶτες ἀπό διάφορες περιοχές τοῦ Λεκανοπεδίου.

Κατά τήν διακονία τοῦ Θείου Λόγου, ὁ Σεβασμιώτατος, γιά μιά ἀκόμη φορά, εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικαίας κ. Ἀλέξιον καί μέ ἀφορμή τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀνέπτυξε θεολογικά τήν κατ' ἐξοχήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας: "Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν." Ἐτόνισε δέ ὅτι ἡ προσευχή αὐτή περιέχει ὅλη τή σώζουσα διδασκαλία τῆς πίστεώς μας καί πρέπει νά εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή τοῦ κάθε πιστοῦ, μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά, νύχτα καί ἡμέρα καί σέ κάθε καιρό καί τόπο. Στή συνέχεια, ἀνέλυσε τά στοιχεῖα τῆς προσευχῆς αὐτῆς 1) ὡς ἐπίκλησης καί δοξολογίας τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, 2) ὡς ἐκζήτησης τῆς φιλανθρωπίας, τοῦ ἐλέους καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί 3) ὡς συναισθήσεως ὑπό τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἁμαρτωλότητός του καί τῆς καταφυγῆς του μέ ταπείνωση, συντριβή καί μετάνοια, στόν Θεόν τοῦ ἐλέους, τῶν οἰκτιρμῶν καί τῆς φιλανθρωπίας. Προσέφερε δέ στόν π. Ἰωάννην Μαρῆν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου γιά νά ὑπάρχει στόν Ἱερό Ναό ὡς εὐλογία καθώς καί βιβλία μέ τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τούς λόγους τοῦ Ἁγίου.

Πρίν τήν "Ἀπόλυση", ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου ἐτέλεσε τήν Χειροθεσία σέ Ἀναγνώστη τοῦ ἐκ Μεσσηνίας πνευματικοῦ του υἱοῦ ἐξαίρετου χριστιανοῦ νέου καί μεταπτυχιακοῦ ἐπιστήμονα Θεολογίας κ. Νικολάου Γ. Κοκκινάκη.

Τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου παρέμειναν στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Εὐθυμίου Κερατσινίου ἀπό τῆς 17ης μέχρι τῆς 22ας Ἰανουαρίου ὅτε καί ἐπανῆλθαν στή Χίο.


Εκτύπωση   Email