ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΦΛΩΡΙ

0013

Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγ. Γεωργίου στό Φλῶρι (πλησίον τοῦ 17ου χιλιομέτρου τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Χίου-Βολισσοῦ), μετέβη, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, προκειμένου νά τελέσει τήν Ἱερά Παράκληση στήν Παναγία μας «ὑπέρ φωτίσεως τῶν ἀρχόντων ἡμῶν διά τό ἐθνικόν συμφέρον τῆς Νήσου καί τῆς Πατρίδος ἡμῶν».

Παρόντες ἦταν ποιμένες τῆς περιοχῆς. Ἡ ὅλη Ἀκολουθία ἔγινε στήν ἁρμόζουσα κατανυκτική καί πνευματική ἀτμόσφαιρα, ἡ ὁποία ἐδήλωνε ὅτι μέ πίστη στόν Τριαδικό Θεό ἀντιμετωπίζουμε ὅλες τίς δυσκολίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στό ἐκκλησίασμα εἶπε: «Μέ προσευχή στό Θεό, μέ ἐθνικό φρόνημα καί μέ ἤρεμη λογική δέν χάνει κανένας τό δίκαιό του». Καί ἀφοῦ ἐτόνισε ὅτι σ’αὐτό τό ἑλληνικό νησί οἱ κάτοικοι εἶναι σπαρμένοι ἀπ’ τό χέρι τοῦ φιλέλληνα Θεοῦ τῆς χριστιανοσύνης, εἶναι δηλαδή 1.000.000% «ἑλληνόσποροι», ἔψαλε τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καί τόν «Ἐθνικό Ὕμνο».


Εκτύπωση   Email