Παρασκευή
27 Νοεμβρίου

Ιακώβου του Πέρσου μεγαλομάρτυρος, Ναθαναήλ οσίου

002

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Χίου ἐλειτούργησε τὴν Κυριακὴ 28 Ἰουνίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ Μᾶρκος.

Κηρύσσων τόν θεῖον λόγον ἐπὶ τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ἀνεφέρθη στὶς θλίψεις ὡς αἰτία πνευματικῆς καλλιέργειας τοῦ ἀνθρώπου καθὼς καὶ στὶς ἀρετὲς τῆς ὑπομονῆς, τῆς δοκιμῆς, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης ὡς τρόπων ἀντιμετωπίσεως τῶν θλίψεων. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχρησιμοποίησε παραδείγματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (ἡ ὑπομονή τοῦ Ἰώβ καί ὁ στίχος «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς» Σοφ. Σολ. γ΄, 6), ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο (στῆθι ἑδραῖος ὡς ἄκμων τυπτόμενος καί μή ἑλόμενος) καί ἀπό τὸ ποίημα τοῦ Κυπρίου ποιητοῦ Μιχαηλίδη (τό Ἰνί ὅταν τρώει τήν γῆ, πῶς τρώει τήν γῆ θαρριέται, μά πάντα ἐκεῖνο τρώγεται κι’ἐκεῖνο καταλυέται). Κατά τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκκλησιάσθηκε πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του γιὰ τὰ Ψαρὰ ὁ Στρατηγὸς Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, Ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Στὸ τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε δοξολογία γιὰ τὸ ἡρωϊκὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Ψαρῶν καὶ μετὰ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ὁ Χῖος Ποιμενάρχης εἶπε: «Κάποιοι γείτονές μας παρουσιάζουν ἀνιστόρητες διεκδικήσεις στὸ Αἰγαῖο. Τὴν ἀπάντηση τούς τὴν δίδει ὁ δαυλὸς τοῦ Κανάρη καὶ ὁ λόγος του «νὰ πῶς μὲ λέν’ ἐμένα».

Ἀνάλογες ἐκδηλώσεις ἔγιναν καὶ στὸ ἡρωϊκό νησὶ τῶν Ψαρῶν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ