ΧΙΟΣ: EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚOΣ EΟΡΤΑΣΜOΣ ΜE EΘΝΙΚO ΧΡΩΜΑ

0001

Εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τόν πιστό καί εὐλαβῆ λαό τῆς Χίου ὑπῆρξε καί ἐφέτος ὁ ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Στίς ἱερές ἀκολουθίες τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος προσεκλήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο μέ τήν εὐκαιρία τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως, πού εὑρισκόμενος στή Χίο ὡς διδάσκαλος, μοναχός καί διάκονος ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυς πολλῶν θαυμάτων τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος ἐτίμησε τόν Σεβασμιώτατο Ὕδρας κ. Ἐφραίμ μέ τό παράσημο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου καί τοῦ ἐδώρησε μία Ψαριανή σημαῖα καί «λίγα χορτάρια πού’χαν μείνει στήν ἔρημη γῆ» τῆς Μαύρης Ράχης τῶν Ψαρῶν λέγοντας: «Εἶναι ἰδιαίτερα συγκλονιστικὴ ἡ σημερινὴ συγκυρία τῆς συγχοροστασίας τοῦ ποιμενάρχου τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Σπετσῶν μὲ τὸν ποιμενάρχη τῆς ἡρωικῆς νήσου τῶν Ψαρῶν, ὡς μία καθαρὴ καὶ βροντόφωνη ἀπάντηση, ὅτι ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι τῶν εὐκλεῶν ἐκείνων ναυμάχων, οἱ ὁποῖοι προῆλθαν ἀπὸ τὶς νήσους τὶς ὁποῖες πνευματικῶς πηδαλιουχοῦμε, δίνουμε τὴν ἀπάντηση προσευχόμενοι στὸν Θεὸ καὶ ἐνισχύοντες τὸν λαό μας ὅτι, οἱ ἄνομες καὶ ἀνιστόρητες διεκδικήσεις αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου πελάγους, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν καμία ἄλλη ἐξέλιξη παρὰ τὴν κατατρόπωση».Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ νέος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Δαρδανός ἀναφερόμενος στό θέμα τῶν μαρτύρων καί τοῦ μαρτυρίου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὡμίλησε ὁ Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ ἀνεφερόμενος στούς ἁγιολογικούς δεσμούς τῶν δύο Μητροπόλεων ἕνεκα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τοῦ ἁγίου Μακαρίου καί τῶν Ἁγίων Σπετσιωτῶν νεομαρτύρων Νικολάου, Σταματίου καί Ἰωάννου.

Πρίν τήν λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος Ἐχειροθέτησε Ἀναγνώστη τόν μαθητή Ἰωάννου Λάμπρου Κοντοδῆμο, στόν ὁποῖο ἀπηύθυνε ἁγιογραφικές καί πατερικές νουθεσίες μέ ἁπλό καί εὔληπτο διδακτικό λόγο.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Χίου διένειμε χρηματικά ποσά σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς μαθητές τῶν Σχολείων Βολισσοῦ καί ἐτίμησε τούς χορηγούς τῆς Κατασκηνώσεως Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».

Συγκλονιστική ὑπῆρξε ἡ ἐκ μέρους τῆς Χορῳδίας συνισταμένης ἀπό μέλη τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» ἀπόδοση τοῦ Δημοτικοῦ τραγουδιοῦ «Τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς», ἰδιαιτέρως ὅταν ὁ Χῖος Ποιμενάρχης ἐκάλεσε ὅλους τούς πιστούς νά ψάλλουν μαζί τόν τελευταῖο στίχο: «Πάλι μέ χρόνους καί καιρούς πάλι δικά μας θά 'ναι».

Στίς ἱερές ἀκολουθίες παρέστησαν οἱ τοπικές πολιτικές, στρατιωτικές καί δικαστικές ἀρχές καί πολλοί πιστοί.


Εκτύπωση   Email