Κυριακή
5 Δεκεμβρίου

Σάββα του ηγιασμένου, Νεκταρίου και Φιλοθέου οσίων, Διογένους μάρτυρος

0003

Μέ τήν βοήθεια καί τήν προστασία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ συνεχίζει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν νά ἑορτάζει τό σωτήριον ἔτος 2020 ὡς ἀφιερωμένο στόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Μᾶρκο. Ὁ ἑορτασμός δέν ἔχει ἐκκοσμικευμένο χαρακτῆρα, ἀλλά θεολογικῶς καί λατρευτικῶς πνευματικό.

Στό πλαίσιο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τιμώντας τήν σύναξιν τῶν ἐν Βροντάδῳ Χίου διαλαμψάντων Ἁγίων (Ἁγ. Μακαρίου Κορίνθου, Νεομαρτύρων Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου καί Θεοφίλου τοῦ ἐκ Ζακύνθου καί Ἱερομάρτυρος Σταματίου τοῦ Χαρτουλάρη) ἐτέλεσε τό Σάββατον 8 Αὐγούστου 2020 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου (Καθεδρικό Βροντάδου) τήν ἀρχαιοτάτη Θεία Λειτουργία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, μέ τή συμμετοχή ἤ καί παρουσία τῶν Ἱερέων τοῦ Βροντάδου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου καί ἀρκετῶν πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί παιδιῶν τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ». Κηρύσσων τόν Θεῖον Λόγον ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη διεξοδικῶς στόν βίο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί προέβη σέ σχολιασμό τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου.

Εὐχή ὅλων τῶν συμμετασχόντων στήν λατρευτική αὐτή σύναξη νά ἀναζωπυροῦται ἡ λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά πορευόμεθα στήν ζωή μας κατά τά εὐαγγελικά διδάγματα τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί ἐν γένει τῆς θεοπνεύστου Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς πνευματοφόρου Ἱερᾶς Παραδόσεως.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ