ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

0000090

Τήν Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 καί ὥρα 7.00 μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τέλεσε στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου πόλεως Χίου τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εὐλόγησε τήν ἔναρξη τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας τοῦ πνευματικοῦ καί κατηχητικοῦ ἔργου τῶν δύο Σωματείων πού ἐργάζονται στό νησί δηλαδή τῆς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΓΕΧΑ Χίου καί τῆς ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΧΙΟΥ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ». Λόγῳ τῶν περιορισμῶν πού ἐπιβάλλει ἡ ἐξάπλωση τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ παρέστησαν οἱ Ἐκκλησιαστικοί Συμπαραστάτες τῶν δύο Σωματείων Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, τά Προεδρεῖα καί τά  Μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Σωματείων, ὡς καί ἀντιπροσωπεία τῶν Κυκλαρχῶν καί Κυκλαρχισσῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος στήν ὁμιλία του συνέδεσε τήν ἔναρξη λειτουργίας τῶν (Φιλικῶν) Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μέ τήν ἀφιέρωση τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου γιά τό ἔτος 2020 στόν Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Μᾶρκο, τό Εὐαγγέλιο τοῦ ὁποίου ξεκινᾶ μέ τήν πρόταση «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Συνέδεσε τήν πρώτη λέξη τοῦ Εὐαγγελίου μέ τό  «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν», πού ἀναφέρεται  στήν ἔναρξη τῆς Ἱστορίας καί στήν Δημιουργία τοῦ κόσμου ὅπως περιγράφεται στό Βιβλίο τῆς Γενέσεως, ἀλλά καί μέ τήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου πού ξεκινᾶ μέ τήν πρόταση «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος...» πού άναφέρεται στήν διά τῆς Ἀναστάσεως «ἄλλης ἀπαρχήν τῆς αἰωνίου βιοτῆς». Τόνισε, μέσῳ τῆς άναπτύξεως τῆς Εὐαγγελικῆς ἀναφορᾶς τήν ἀνάγκη νά εἶναι τό κήρυγμα Χριστοκεντρικό, ἁγιογραφικό, πατερικό, σωτηριολογικό καί ἐσχατολογικό,  ζητώντας νά τονίζεται πολλές φορές τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στήν ἀνάπτυξη κάθε θέματος, καί ὑπενθύμισε τήν ἀνάγκη νά φοροῦν ὅλοι οἱ βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τόν βαπτιστικό τους Σταυρό καί μάλιστα ἐμφανῶς, ὡς ὁμολογία Πίστεως, ὥστε νά καθίστανται  καί βεβαιόπιστοι.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε ὡς εὐλογία σέ κάθε ἕνα ἀπό τούς παρισταμένους τήν Ἱ. Εἰκόνα τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν , τήν σύναξη τῶν ὁποίων τήν Ἱερά Μνήμη ἐτίμησε ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἡμέρα αὐτή ἀπό  μετάθεση  λόγῳ τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἀνακοίνωσε ὡς ἀπόφασή Του νά μεταδίδονται τά θέματα κάθε Συλλόγου μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» γιά τήν οἰκοδομή καί ἐνίσχυση τῶν Μελῶν, καί ὅλων τῶν ἀκροατῶν, πού λόγῳ τῶν συνθηκῶν δέν μποροῦν νά ἔχουν φυσική παρουσία στίς αἴθουσες συναντήσεων.

Γιά τό ἱεραποστολικό ἔτος 2020 - 2021 πραγματοποιοῦνται στήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν οἱ ἐξῆς κύκλοι Ἁγίας Γραφῆς.

α) Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας μέ θέμα: «Τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιον».

β) Τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» ΓΕΧΑ Χίου,  στίς Ἐνορίες Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου, Εὐαγγελιστρίας , Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου, Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Βαρβασίου, Ἁγ. Σπυρίδωνος πόλεως Χίου, Ἁγ. Παρασκευῆς Καπέλλης, Παναγίας Λετσαίνης, Παναγίας Λατομιτίσσης (Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγ. Φανουρίου), Ἁγ. Ματθαίου «Κοφινᾶ»(Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγίας Τριάδος), Ἁγ. Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ, Ἁγ. Ἰσιδώρου Βροντάδου, Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου, Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου, Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων, Ζωοδόχου Πηγῆς Κοινῆς, Κοιμ. Θεοτόκου Καρυῶν καί Κοιμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς μέ θέματα ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, καί

γ) Τῆς Πνευματικῆς  Ἑστίας Χίου «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ», στίς Ἐνορίες Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, Ἁγ. Ἰακώβου πόλεως Χίου, Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου, Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου, Ἁγ. Νικολάου Βροντάδου, Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου πόλεως Χίου, Παναγίας Λατομιτίσσης, Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου, Ἁγ. Γεωργίου Βασιλεωνοίκου, Ἁγ. Μαρίνης Βερβεράτου, Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου, Ἁγ. Ἀναργύρων πόλεως Χίου, Κοιμ. Θεοτόκου Χαλκειοῦς καί Κοιμ. Θεοτόκου Θολοποταμίου, μέ θέμα: «Οἱ παραβολές τοῦ Κυρίου».


Εκτύπωση   Email