ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΥΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

08

Τήν Πέμπτην 17ην Δεκεμβρίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτελέσεν ΄΄Τρισάγιον΄΄ εἰς τό Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Παντελεήμονος τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κυροῦ Διονυσίου (Μπαϊρακτάρη), τῶν γονέων αὐτοῦ Γεωργίου καί Μαρίας καί τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Παναγιώτου καί Εὐαγγελίας Μίληση, μέ τήν συμμετοχήν ἁπάντων τῶν ἐργαζομένων Κληρικῶν καί λαϊκῶν τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τό τέλος τοῦ ΄΄Τρισαγίου΄΄ ὁ Σεβασμιώτατος ἔψαλεν τόν Ἐθνικόν Ὕμνον, λόγῳ τῆς προσφορᾶς ὑψίστων ὑπηρεσιῶν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Διονυσίου εἰς τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις τῆς Πατρίδος ἡμῶν, ἰδιαιτέρως δέ ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Θρησκευτικοῦ Σώματος τῶν  Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἀλλά καί, ἐν συνεχείᾳ, ὡς Συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. 


Εκτύπωση   Email