ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821

001

"Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ" ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τήν ἔναρξιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τήν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 "γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστιν τήν Ἁγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν".

Ἡ ἔναρξις ἐγένετο εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου Χίου τήν 29ην Ἰανουαρίου 2021, ἡμέραν τῆς Ἐπετείου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Χιοπολίτου (1802), δεδομένου τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Νεομαρτύρων τῆς Χίου καθ’ ὅλον τό ἐπετειακον ἔτος, οἱ ὁποῖοι ἤνθισαν ὡς ρόδα ἐν τῷ μέσῳ χειμῶνος (Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης) καί ἀποτελοῦν τούς ἀντιστασιακούς τῆς Τουρκοκρατίας.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Χῖος Ποιμενάρχης πλαισιούμενος ἀπ΄ τούς Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρους π. Γεώργιον Χανδρῆν καί π. Ἰωάννην Μουσᾶν καί τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον π. Ἀπόστολον Λάρδαν. Ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Ἀντώνιος Κυδώνης. Μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων ἦσαν ὁ Διοικητής τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος κ. Ἀθανάσιος Σαρδέλλης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κωνσταντῖνος Βεργίνας, ὁ Προϊστάμενος τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως κ. Αἰμιλιανός Εὐαγγελινός, ἀρκετοί ἐκπαιδευτικοί, ἀντιπροσωπεία μαθητῶν καί μαθητριῶν (λόγῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἡμέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν), ἡ Ἱστορικός κ. Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ - Λουτράρη, ἡ διδασκάλισσα τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον κ. Κλειώ Ξυδιᾶ - Κωστάλα καί ἄλλοι πιστοί.

Ἀπευθυνόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κυρίως εἰς τά παιδιά ἀνεφέρθη εἰς τόν συνδυασμόν τῆς Χριστιανικῆς καί Ἑλληνικῆς Παιδείας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχας, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, ὥστε νά διατηρηθῇ ἡ πολιτισμική συνείδησις (πίστις, ἱστορία, γλῶσσα) καί νά ἀποκτήσῃ τό Ἔθνος τήν Ἐλευθερίαν του.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ἐψάλη ὑπό πάντων ὁ Ἐθνικός Ὕμνος, ὅπως ἁρμόζει εἰς μίαν ἀκριτικήν Ἱεράν Μητρόπολιν.


Εκτύπωση   Email