Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ

 01

Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων 25ην Ἀπριλίου 2021, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, καί ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ὁ ὁποῖος ἔγινε «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία», ἐτίμησε τήν ἡρωϊκήν ἔξοδον τῶν «ἐλευθέρων πολιορκημένων» τῆς ἱερᾶς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος διά ἀποφάσεώς του καθιέρωσεν ἀπό ἐφέτος τόν ἑορτασμόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, εἰς τόν ὁποῖον θά τελῆται ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας, εἰς τόν ὁποῖον καί θά μεταφέρεται ὁ πίναξ τῆς ἐξόδου, δῶρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ εἰς τόν Χῖον Ἱεράρχην ὅταν διηκόνει ὡς Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τό ἔτος 2011.

Ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν δεδομένης καί τῆς ἡμερομηνίας μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἱερούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. Ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον ἀναφερόμενος, κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον, εἰς τό ὑποζύγιον, τό ὁποῖον ἔφερε τόν Χριστόν καί ἐπεσήμανε τό ἱερόν καθῆκον ὅλων νά φέρωμεν, νά λιτανεύωμεν τόν Χριστόν, λόγοις τε καί πράξεσι, μέσα εἰς ἕνα κόσμον, ὁ ὁποῖος ἄλλοτε θά μᾶς ἐπευφημῆ καί ἄλλοτε θά μᾶς ὑβρίζη δι’αὐτό.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη εἰς τήν ἡρωϊκήν ἔξοδον τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς ἱερᾶς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου, τόν ρόλον τῶν Κληρικῶν καί τήν ἔμπευσιν εἰς τόν Διονύσιον Σολωμόν καί τούς Φιλέλληνες. Πρό τῆς ἀπολύσεως ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ τῶν ἡρώων τοῦ Μεσολογγίου καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος. Παρόντες ἦσαν ὁ Διοικητής τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος Κωνσταντῖνος Κολοκοτρώνης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Παντελῆς Μπουγδάνος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. κ. Κωνσταντῖνος Βεργίνας καί Ἰσίδωρος Ντομάτας, παιδιά τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί εὐσεβεῖς ἐνορῖται.


Εκτύπωση   Email