ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟ. ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

01

Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων 17ην Ἀπριλίου 2022, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἐτίμησε τήν ἡρωϊκήν ἔξοδον τῶν «ἐλευθέρων πολιορκημένων» τῆς ἱερᾶς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος διά ἀποφάσεώς του καθιέρωσεν ἀπό πέρυσι τόν ἑορτασμόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, εἰς τόν ὁποῖον θά τελῆται ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ἡμέρας, εἰς τόν ὁποῖον καί θά μεταφέρεται ὁ πίναξ τῆς ἐξόδου, δῶρον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ εἰς τόν Χῖον Ἱεράρχην ὅταν διηκόνει ὡς Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τό ἔτος 2011.

Ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  ἱερούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Εὑρετῆς. Ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον ἀναφερόμενος, κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον, εἰς τό ὑποζύγιον, τό ὁποῖον ἔφερε τόν Χριστόν καί ἐπεσήμανε τό ἱερόν καθῆκον ὅλων νά φέρωμεν, νά λιτανεύωμεν τόν Χριστόν, λόγοις τε καί πράξεσι, μέσα εἰς ἕνα κόσμον, ὁ ὁποῖος ἄλλοτε θά μᾶς ἐπευφημῆ καί ἄλλοτε θά μᾶς ὑβρίζη δι’αὐτό καί συνέδεσε αὐτό μέ τό Μεσολόγγι τό ὁποῖον κατά τήν ἡρωϊκήν ἔξοδον ἔφερε ἐπάνω του τόν Χριστόν καί τήν Ἑλλάδα.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη εἰς τήν ἡρωϊκήν ἔξοδον τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς ἱερᾶς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου, τόν ρόλον τῶν Κληρικῶν καί τήν ἔμπευσιν εἰς τόν Διονύσιον Σολωμόν καί τούς Φιλέλληνες.  Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν  ἐχειροθέτησεν  Ἀναγνώστας  5 παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς ἐνορίας. Πρό τῆς ἀπολύσεως ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ τῶν ἡρώων τοῦ Μεσολογγίου καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος. Παρόντες ἦσαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Χίου κ. Βενέτης, παιδιά τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί εὐσεβεῖς ἐνορῖται.


Εκτύπωση   Email