ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ Α΄ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤῼ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ)

10

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 15η Μαΐου 2022, ἀπετέλεσε τήν ἱερή, λαμπρά καί μεγαλειώδη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία, στά πλαίσια μάλιστα τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν μεγάλη καί φοβερά Σφαγή τῆς Χίου ἀπό τούς Τούρκους τό 1822, ἑωρτάσθη, μέ παγχιακή καί ὀχι μόνο συμμετοχή, κατάνυξη καί ψυχική ἀνάταση, ἡ Α΄ Ἐπέτειος τῆς Ἱερῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος (τοῦ Φραγκιάδου), Μητροπολίτου Χίου, ὁ ὁποῖος τότε ἐμαρτύρησε, καί τῶν μετ' αὐτοῦ συμμαρτυρησάντων 43 Κληρικῶν καί Μοναχῶν, τούς ὁποίους, πρίν ἀπό μερικούς μῆνες, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπό Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ὁμόφωνα, ἀνέγραψε στίς ἁγιογραφικές δέλτους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἑορτή αὐτή μάλιστα συνέπεσε, ἐφέτος, καί μέ τόν Ἑορτασμό τῆς Ἱερῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί Πρωτομάρτυρος  τῆς Χίου Ἰσιδώρου, τοῦ ὁποίου, "ὑπέρ χρυσίου καί ἀργυρίου τιμαλφέστερον", τό Ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, μαζί μέ τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος  Πλάτωνος.

Κατά τόν Ἑορτασμό αὐτό, ἔγινε, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου   14ης Μαΐου 2022, προσκυνηματική ἐπίσκεψη τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Γλυφάδος, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντωνίου, οἱ ὁποῖοι προσεκλήθησαν νά λαμπρύνουν τίς λατρευτικές συνάξεις καί ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις, καί Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου στή δαφνοστεφανωμένη καί πρώτη Καθέδρα τῆς Χίου σκοτεινή φυλακή τοῦ Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου του Μακαρίου (Γαρρῆ) καί τῶν Χίων προκρίτων, στήν περιοχή τοῦ Φρουρίου, ὅπου, ἐτελέσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου κ. Μᾶρκον, μέ καταφανῆ συγκίνηση, Δέησις, γιά τή μεσιτεία στό Θεό τῶν νέων Ἁγίων καί τήν ἀνάπαυση τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων ἀπό τούς Τούρκους.

Παρόντες, μεταξύ ἄλλων: ὁ Βουλευτῆς Χίου Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, ὁ Διοικητής τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε. Ταξίαρχος Ἐμμανουήλ Χατζῆς, ὁ θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. Στυλιανός Καμπούρης,  ὁ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μελανιούς «Ἡ Μέλαινα Ἂκρα»  κ. Κωνσταντίνος Φραγκομίχαλος.

Στή συνέχεια, μέ πομπή, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, μετέβησαν στόν Ἱερό Καθεδρικό τοῦ Βροντάδου Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου, τήν Μεγάλη Πέμπτη τό πρωΐ τοῦ 1822 κατά τήν Θ. Λειτουργία ἐμαρτύρησε ὁ Ἱερομάρτυς Σταμάτιος (Χαρτουλάρης), καί μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Χίου, τῶν Ἀρχῶν, τοῦ Λαοῦ, μάλιστα δέ τῆς μαθητιώσης καί σπουδαζούσης νεότητος τοῦ Λυκείου, τῶν  Δημοτικῶν  Σχολείων τοῦ Βροντάδου, τῆς Α.Ε.Ν. Οἰνουσσῶν, Συλλόγων καί Σωματείων ΠΕΚΕΒ καί ΦΟΒ, τά συστήματα ναυτοπροσκόπων ἐτελέσθη Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γλυφάδος, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντωνίου καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου καί Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Σέ περίοπτη θέση, στό Σολέα, εἶχαν τοποθετηθεῖ οἱ ἐπιβλητικοί καί ἐντυπωσιακοί πίνακες ἀπό τό Μαρτύριο τοῦ Ἱερομάρτυρα Σταματίου (Χαρτουλάρη) καί τοῦ Ἱερομάρτυρα Ἀρχιδιακόνου Μακαρίου (Γαρρῆ) ἔργα τοῦ ἁγιογράφου Παναγιωτάκη. Κατά τόν Ἑσπερινόν ἐγένετο ἡ ἀνάγνωσις τῆς Εἰσηγήσεως Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου ἀπό τήν κ. Κλειώ Ξυδιᾶ - Κωστάλα, ἡ ὁποία διετέλεσε καί Διδασκάλισσά του. Ἔψαλαν ἱεροπρεπῶς καί δοξολογικῶς ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Βασίλειος Χαμέτης καί ὁ Λαμπαδάριος  κ. Πέτρος Μαθιούδης.          

Τήν ἑπομένην, 15ην Μαΐου 2022, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, ὅπου, στολισμένα μέ δάφνες καί μυρτιές, εἶχαν τοποθετηθεῖ τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου Ἰσιδώρου καθώς καί οἱ Ἱερές Εἰκόνες τους (ἡ εἰκόνα μάλιστα τοῦ Ἁγίου Πλάτωνος ἁγιογραφήθηκε πρόσφατα ἀπό Χῖο ἁγιογράφο μέ τίς ὁδηγίες καί τήν ἐπιστασία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Μάρκου) καί οἱ πίνακες τοῦ Μαρτυρίου τῶν Ἱερομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μεταφερθεῖ ἀπό τόν Ἱερό Καθεδρικό τοῦ Βροντάδου Ναό, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος   καί προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καίι Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Ἐκπροσώπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσε τήν σχετική Συνοδική Πρᾶξιν Ἁγιοκατατάξεως, καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γλυφάδος κ. Ἀντωνίου καί Χίου κ. Μάρκου. Χαρακτηριστική καί ἄκρως συγκινητική ὑπῆρξε ἡ κατά τήν ἔναρξη τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην Χίου κ. Μᾶρκον προσκύνησις καί παραλαβή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος, Προκατόχου αὐτοῦ, ἀπό τόν τόπον τῆς προσκυνήσεώς των καί ἡ ἐναπόθεσις αὐτῶν στόν Δεσποτικό Θρόνο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ἡ ἀναφώνησις "Ἀπόλαβε, Ἅγιε, τόν θρόνον Σου", ὅπως εἶχε γίνει στήν περίπτωση τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν Ἁγία Σοφία τῆς Βασιλεύουσας.        

Μετά τήν πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία συμμετεῖχαν καί πολλοί Ἱερεῖς καί Διάκονοι, ἔψαλε δέ ἱεροπρεπῶς καί μέ κατάνυξη ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Χίου ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Ζαννίκου, ἀκολούθησε, μέ μεγαλειώδη πομπή καί μέ τήν ἐποπτεία τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης καί τοῦ Κεντικοῦ Λιμεναρχείου, Πάνδημη Ἱερά Λιτανεία τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί τῶν Τιμίων Λειψάνων τῶν Ἱεροεθνομαρτύρων καί τοῦ συνεορταζομένου ἐφέτος Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Ἰσιδώρου, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς νήσου, οἱ Ἀρχές, καί συγκεκριμένα ὁ Δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτιος Κάρματζης, οἱ Ἀντιπεριφερειάρχες κ. Παντελῆς Βρουλῆς καί Στυλιανός Καμπούρης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Παῦλος Καλογεράκης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Α/ΓΕΣ Ταξίαρχος κ. Ἐμμανουήλ Χατζῆς, ὁ κ. Λιμενάρχης κ. Παντελῆς Βατούσης, ὁ Διοικητής τῆς Πυροσβεστικῆς κ. Ἰωάννης Βουράκης, ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ, ὁ Διοικητής τῆς ΑΕΝ/Οἰνουσσῶν κ. Δημήτριος Κλουμάσης  κ.ἄ.,  ὁ λαός, τιμητικό ἄγημα τοῦ Στρατοῦ, ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Χίου, οἱ Σπουδαστές τῶν Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν καί Μηχανικῶν Χίου, τά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, ἡ Σχολή Νοσοκόμων, οἱ Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οἱ Πρόσκοποι καί οἱ Ἐθελόντριες τοῦ Ε.Ε.Σ. κ.ἄ.

Στήν πλατεῖα "Ν. Πλαστήρα" (Βουνακίου) τῆς πόλεως καί ἐπάνω στή  μόνιμη ἐξέδρα πού ὑπάρχει ἐκεῖ, κατάλληλα στολισμένη μέ μυρτιές καί μερσινιές καί διακοσμησμένη μέ λάβαρα μέ τό λογότυπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τή Σφαγή τῆς Χίου καί Ἐθνόσημα, κατέναντι τοῦ μεγαλοπρεποῦς ἀνδριάντος τοῦ Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος καί τοῦ τόπου ὅπου ἀπηγχονίσθη τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου τό 1822, ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία καί Ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον ὁ ὁποῖος εἶπεν ‘’Υπάρχει για να γεννά Αγίους όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στους ύστερους χρόνους, όπως οι σημερινοί Άγιοι την μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα. Σε αυτόν τον τόπο το γεγονός της ορθοδόξου πίστεως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον υγιή πατριωτισμό. Σε αυτόν τον τόπο, η πίστη μας, η θρησκεία μας συμπορεύτηκε με την πατρίδα, γι αυτό ήταν η σωτηρία του Έθνους μας τη φοβερά περίοδο της Τουρκοκρατίας, το προστάτεψε και φύλαξε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Κράτησε αναμμένο το καντήλι της πίστης και της αγάπης για τον έθνος μας. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να θυσιάζονται για την αγάπη της πατρίδας, οι λειτουργοί της ‘’.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. Χίου μέ συγκίνηση ἀνέγνωσε τό ὑπ᾿ αὐτοῦ ποίημα  διά τόν Ἅγ. Πλάτωνα. 

Μετά τό πέρας τῶν λατρευτικῶν συνάξεων πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐπίσκεψις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί πιστοῦ λαοῦ στήν ἔνδοξη, ἱστορική καί μαρτυρική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου ἐμαρτύρησαν τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα 1822 οἱ Ἱερομάρτυρες Ἰάκωβος (Μαῦρος) καί Θεοδόσιος (Λουφάκης), καθώς καί στό Ἱστορικό Μουσεῖο τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου πού εὑρίσκεται ἐκεῖ μέ τήν ὀνομασία ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ ΗΔΕ. Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἐπισκέφθηκαν τήν Βιβλιοθήκη ΑΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

Λατρευτικές συνάξεις ψυχικῆς σωτηρίας καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἱστορικῆς μνήμης καί ἐθνικοῦ φρονηματισμοῦ, πού ἀφήνουν ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τους.


Εκτύπωση   Email