ΧΙΟΣ: ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

02

Δῶρο τῆς Τρισηλίου Θεότητος στήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ὁ ἑορτασμός καί ἐφέτος τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Χίῳ Ἁγίων.

Δῶρο τῆς Τρισοφαοῦς Θεότητος ὅτι εἰδικῶς ἐφέτος στό πλαίσιο τῆς τιμῆς τῶν 200 χρόνων ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἱερομαρτύρων τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου Πλάτωνος καί τῶν σύν αὐτῷ ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἑορτασμοῦ τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 μέσα στήν Σκοτεινή Φυλακή τοῦ Φρουρίου τῆς Χίου, στόν ἴδιο ἀκριβῶς χῶρο ὅπου ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πλάτων Μητροπολίτης Χίου, ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Μακάριος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί οἱ πρόκριτοι τοῦ νησιοῦ ἐφυλακίσθησαν πρίν νά ὁδηγηθοῦν στόν δι’ἀγχόνης θάνατο.

Στό χῶρο αὐτό, βαθύτατα συγκινημένος ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, μετά τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν π. Μελχισεδέκ Γαλάνη, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀποστόλου Λάρδα καί ἄλλων Κληρικῶν. Οἱ λειτουργοί ἐβίωναν τήν πορεία πρός τόν Γολγοθᾶ τοῦ Χριστοῦ μας καί τῶν μιμητῶν Ἐκείνου Ἱερομαρτύρων καί Ἐθνομαρτύρων τῆς Σφαγῆς. Στό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἀνεπέμφθη δέηση καί ὁ Χῖος Ποιμενάρχης ἀνεφέρθη στό σύνολο τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας καί στήν παρουσία τους στήν διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καί τῆς πολιτισμικῆς ταυτότητος τοῦ τόπου μας. Ἐσημείωσε δέ ἐμφαντικῶς ὅτι οἱ Ἅγιοι τῆς Χίου ἀποτελοῦν τά ἀπόρθητα τείχη ἀπέναντι στίς ἀνιστόρητες ἐπιβουλές τῶν Τούρκων.

Παρόντα τά παιδιά τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», οἱ ἀρχές τοῦ τόπου καί πλῆθος πιστῶν.


Εκτύπωση   Email