«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ», ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

01

Ὁλόφωτοι ἀπ’ τόν ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἑόρτασαν τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, στίς πόλεις, τά χωριά καί τά μικρά νησιά μας.

Τό Σάββατον 24 Δεκεμβρίου 2022 ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπο-λιτικό Ναό Ἀρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων τῆς πόλεως καί τῶν χωριῶν καί ἀρκετῶν πιστῶν. Στό Κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἀνέλυσε τό θεολογικό περιεχόμενο τοῦ ὀνόματος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, πού σημαίνει «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε: “Ἡ ὀνομασία αὐτή ἀναφέρεται στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν πρόσληψη ἀπό τόν Θεό τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, χωρίς τήν ἁμαρτία, τήν χριστολογική διδασκαλία γιά τήν ἕνωση τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στό ἑνιαῖο Πρόσωπο τοῦ Λόγου, ἀτρέπτως καί ἀναλλοιώτως, ἀλλά καί ἀχωρίστως καί ἀδιαιρέτως. Τό γεγονός αὐτό μᾶς καλεῖ νά εἴμεθα καί ἐμεῖς μέ τόν Θεό, νά ἀκολουθοῦμε τά βήματά Του, ὅπως ἔπραξε ὁ θεόπτης Προφήτης Μωϋσῆς στήν κορυφή τοῦ θεοβαδίστου ὄρους Σινᾶ, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης, νά τηροῦμε τό θέλημα καί τίς ἐντολές Του. Ἀλλά καί νά εἴμεθα μαζί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τίς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, γεγονός τό ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται μόνο μέσα στήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν κοινωνία τοῦ Σώματος  καί  τοῦ  Αἵματος  τοῦ  Χριστοῦ  μας».

Τήν Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022 ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Χίου ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἱερουργοῦντος τοῦ Χίου Ποιμενάρχου μετά τῶν Πρωτοπρεσβυτέρων π. Στυλιανοῦ Μανώλη καί π. Ἰωάννου Μουσᾶ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀποστόλου Λάρδα, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν πιστῶν κάθε ἡλικίας, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν στό ἀφθαρτοπάροχο Ποτήριο τῆς Ζωῆς ὥστε νά γεννηθεῖ στήν φάτνη τῆς καρδιᾶς τους ὁ Χριστός, ἀφέντης καί μονάρχης, κατά τό στίχο τοῦ Χιώτη ποιητοῦ Γ. Βερίτη. Μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἡ Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν ὁποία ἐγένετο θεολογική ἀνάλυση τῶν ὅρων ΔΟΞΑ – ΕΙΡΗΝΗ – ΕΥΔΟΚΙΑ ἀπό τήν Δοξολογία τῶν Ἀγγέλων στήν Βηθλεέμ καί ἐκαλοῦσε τούς πιστούς νά βιώσουν αὐτή τήν βαθύτερη διάσταση τῆς ἑορτῆς ὥστε αυτή νά ἀποτελέσει ἀπαρχή ἁγιότητος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐδεξιώθη στό Γραφεῖό του τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί Συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό μεσημέρι τῶν Χριστουγέννων ὁ Σεβασμιώτατος Χίου μετέβη στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας ὅπου ἐγευμάτισε μέ τίς Μοναχές. Κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος μεταξύ ἄλλων συνεζητήθη ἡ ἀσκητική διάσταση τῶν Χριστουγέννων δεδομένου ὅτι οἱ Ἄγγελοι εὐηγγελίσθησαν τό γεγονός πρῶτα ἀπό ὅλους στούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες, οἱ ὁποῖοι εἶναι τύποι τῶν ἀναχωρητῶν καί ἡσυχαστῶν.

Τήν Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο μέ θέμα: «Χαῖρε ἀστήρ ἐμφαίνων τόν Ἥλιον”».

Δοξολογία καί προσκύνηση στόν Τριαδικό Θεό πού ἐπεφύλαξε στούς ἀκρίτες πού φυλάσσουν τίς νησιώτικες Θερμοπύλες τοῦ Ἔθνους μας αὐτές τίς χριστοφόρες ἑορταστικές πνευματικές ἐμπειρίες.


Εκτύπωση   Email