ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ. ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) (1935-2013) ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

01

Κοσμοσυρροή στή μνήμη του. Κατάμεστος ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου, ἐπί τριήμερον, ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία, "ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αίωνίου ἀναπαύσεως" αὐτοῦ. Βουβή συγκίνησις ἐπικρατεῖ πού ἀναβαίνει ὡς εὐῶδες θυμίαμα θερμῆς προσευχῆς στό θρόνο τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Καί δέν εἶναι μόνον ἡ Χίος, πού προσέρχεται αὐθόρμητα, γιά νά προσφέρει τιμή καί προσευχή γιά μιά σπάνια καί ὑπέροχη Ἀρχιερατική μορφή, ἀλλά καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολι Βελγίου, Λουξεμβούργου καί Κάτω Χωρῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τόν σεπτόν Ποιμενάρχην της κ. Ἀθηναγόραν, πού ἐκπροσωπεῖ καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,  μετά πλειάδος Κληρικῶν.

Ἀρχίζει ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία μέ τό "Εὐλογητός ὁ Θεός…" ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον, πού ἐκπροσωπεῖ καί τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κύριον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, πλαισιούμενον ἀπό τόν ἐκ τῆς ἡρωικῆς Νήσου τῶν Ψαρῶν καταγόμενον Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ καί σχεδόν τό σύνολον τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου Αὐτῆς.

Ἡ, μετά κατανύξεως καί ἱεροπρεπείας, βυζαντινή ἀπόδοσις τῶν ὕμνων τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας γαληνεύει τίς θλιμμένες καί ταραγμένες ψυχές μας καί τίς γεμίζει μέ οὐράνιο φῶς, τίς καλεῖ σέ προσδοκίαν ἀναστάσεως, "ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν".

Παρόντες καί Ὀφφικιἀλοι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἄρχων Ἀκτουάριος της Μ.τ.Χ.Ε κ. Τρομπούκης, Ἰατρός, καί ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης,  καί οἱ ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τῆς Χίου σέ ἀνώτατη πολιτειακή καί Στρατιωτική παρουσία, ὅπως ὁ κ. Δήμαρχος Χίου Σταμάτιος Κάρμαντζης, ὁ Περιφερειάρχης Χίου κ. Παντελῆς Βρουλῆς, ὁ Στρατιωτικός Ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Ταξιάρχου καί τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε., ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Παῦλος Καλογεράκης, ὁ Διευθυντής Β τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας κ. Ἰωάννης Ἀραμπαντζῆς, ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Στυλιανός Καμπούρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Μπουρνιᾶς, ὁ Ἀντιδήμαρχος Τεχνικῶν Ἔργων κ. Ἰωάννης Ξενάκης, ὁ Περιφερειακός κ.Παντελῆς Μπουγδάνος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου κ. Ἰωάννης Γεωργιάδης, ἡ Διευθύντρια τῆς Β΄βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου κ. Εὐτυχία Μ. Βλυσίδου καί πολλοί ἄλλοι.

Μετά τό πέρας τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας, τόν προσήκοντα Ἐπικήδειον Λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Λουξεμβούργου καί Κάτω Χωρῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος εἶπε:

Ἀκολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε  καί τάς συλλυπητηρίους εὐχάς καί τήν πατρικήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, εἰπών:

Στή συνέχεια ὡμίλησεν Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου Αἰδ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν μεγάλην προσφοράν τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου γιά  τήν ἀνάδειξη καί ἀναγνώριση τῆς Ὀρθοδοξίας στό κέντρο τῆς Εὐρώπης, τήν ὀργάνωση τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί τήν στελέχωσή των. Χαρακτηριστικά εἶπε: "Βρῆκε 7 Ἐνορίες καί ἄφησε 30!"

Ψηφίσματα ἐξεδόθησαν καί ἀνεγνώσθησαν ἐκ μέρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τόσον τῆς Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου ἡ κατοικία στήν ὁποία ἔμενε μετά τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀντωνίου καί τῆς συζύγου του Βικτωρίας καί τῆς ὅλης Οἰκογενείας του καί οἱ ὁποῖοι, μέ  θυσιαστική ἀγάπη, τόν ὑπηρέτησαν ἐπί δέκα περίπου ἔτη, μέχρι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του, ὅσον καί τῆς γενετείρας του Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Χίου, ὅπου καί ἐτάφη σέ οἰκογενειακό Τάφο.

Ἡ μυροβόλος, μαρτυρική, ἁγιοτόκος καί ἁγιοτρόφος Χίος θά ἐνθυμεῖται πάντοτε καί θά σεμνύνεται γιά τόν ἐκλεκτόν τοῦ Χριστοῦ Ἱεράρχην ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ καί ὁ μοσχομύριστος καί εὐωδιαστός "Κάμπος τῆς Χίου", μέ τά ἀνθηρά περιβόλια του, μέ τά ὁποῖα γειτνιάζει ὁ Τάφος του, θά τόν προπέμπει, ὀρθρινά κι ἑσπερινά, στήν Ἀνάσταση!


Εκτύπωση   Email