21

Πνευματικά βιώματα τῆς ἐποχῆς τῶν κατακομβῶν καί τῆς πρώιμης βυζαντινῆς περιόδου ἔζησαν οἱ Χριστιανοί τῆς Χίου τό πρωί τῆς Μεγ. Τρίτης στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς Ἁγ. Ἰσιδώρου (4ου - 5ου αἰ. μ. Χ.), ὅπου εὑρίσκονται καί οἱ τάφοι τῶν Ἁγίων Ἰσιδώρου καί Μυρόπης.

Στό προσφάτως ἀνακαινισθέντα Ἱερό Ναό ὁ Σεβ. Χίου κ. Μᾶρκος ἐτέλεσεν τήν Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων καί ἐκήρυξε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀπό ὅλη τήν Χίον, πού προσῆλθε καί στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, γιά τήν ἀποφυλάκιση τῆς ψυχῆς μας ἀπό τήν φιλαργυρία, τήν φιληδονία καί τήν φιλαυτία.

Στό τέλος ἐνημέρωσε τούς πιστούς γιά τήν διοργάνωση ἀπό 8ης ἕως 14ης Μαΐου ἐ. ἔ. τῶν Α’ Ἰσιδωρείων μέ καθημερινές Θ. Λειτουργίες, Ἱ. Παρακλήσεις, Ἀγρυπνία καί Πανηγυρικό Ἑορτασμό. Ἐπίσης ἐνημέρωσε γιά τήν χορήγηση ὑποτροφίας σέ παιδί, πού σπουδάζει Ἀρχαιολογία καί ἔχει ἀποφοιτήσει ἀπό τό Δ’ Γυμνάσιο Χίου.

Εὐλογημένες στιγμές, πού ἀνεβάζουν τίς ψυχές στόν Νυμφῶνα τοῦ Παραδείσου.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Back To Top