Ο εορτασμός της Αναστάσεως του Κυρίου μας στην Ιερά Μητρόπολη Χίου

07

Μέ ἰδιαιτέρη ἐκκλησιαστική εὐλάβεια, κατάνυξη καί λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ‘’ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων’’ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν Ἀναστασίμων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἔφθασε στήν ἀκριτική Χίο τό Ἅγιο Φῶς ἀπό τόν Πανίερο Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν.

Οἱ Ἀρχές τῆς νήσου καί πλῆθος πιστῶν προσῆλθαν ἐνωρίς γιά νά συμμετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, νά λάβουν τό ἀναστάσιμο Ἅγιο Φῶς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κατά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί νά ἀναφωνήσουν ὅλοι μαζί τόν ἀναστάσιμο παιάνα ‘’ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ’’.

Ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί κατά τήν τάξιν, μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἀναγνώσθηκε ἡ Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Περί τό τέλος τῆς Ἀναστασίμου Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στό νέο Διοικητή τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε. Ταξίαρχο κ. Χαράλαμπο Ἀμπατζίδη τό ἀνώτατο παράσημο τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου.

Ἐπίσης, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα καί περί ὥραν 10η πρωϊνή μέσα σέ κλῖμα Ἀναστάσιμης Χαρᾶς καί λαμπρῆς ἀτμόσφαιρας τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ τήν συμμετοχήν πολλῶν Ἱερέων καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερολογιωτάτου κ. Ἀποστόλου Λάρδα.

Ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐνεδύθη τά Ἀρχιερατικά του ἄμφια στό κέντρο τοῦ ναοῦ καί προεξῆρχε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς λαμπρῆς αὐτῆς Ἀκολουθίας, ἀναγνώσθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης καί σέ πολλές ἄλλες γλῶσσες ἀπό Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀκολούθησε Ἱερά Λιτανεία ἀνά τάς ὁδούς πέριξ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, προηγουμένων τοῦ Ἱεροῦ Λαβάρου τῆς Ἀναστάσεως, τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ καί τῶν χορῶν ψαλλόντων έμμελῶς τό Δοξαστικό τῆς Ἑορτῆς ‘’Άναστάσεως ἡμέρα...’’

Τέλος, πρό τῆς Ἀπολύσεως ἀναγνώσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἡ εὐχή εὐλογήσεως τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν, τά ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ προσέφερεν ὡς εὐλογία εἰς τούς πιστούς.


Εκτύπωση   Email