ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΡΙΑΜ ΜΟΝΑΧΗΣ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Τό Σάββατον 22αν Φεβρουαρίου 2014

τελοῦμεν  ἐν τῇ Ἱερᾷ Νέᾳ Μονῇ Χίου

τό Ἱερόν Μνημόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ἡγουμένης

ΜΑΡΙΑΜ Μοναχῆς

καί παρακαλοῦμεν τούς σεβομένους αὐτήν, ὅπως προσέλθουν καί προσευχηθοῦν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ


Εκτύπωση   Email