ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ Ι. Μ. ΧΙΟΥ (φωτογραφίες-βίντεο)

 

siimxhiou1

Η ΧΟΡῼΔΙΑ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

ΚΑΙ Η ΧΟΡῼΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ

«ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ»

ΕΨΑΛΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 20ῆς Δεκεμβρίου 2015 εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου καὶ ὥραν 6ην ἀπογευματινὴν, οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ»καὶ ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» ἔψαλλαν Ἐκκλησιαστικοὺς Ὕμνους τῶν Χριστουγέννων.

Τὸ πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσεως περιλάμβανε βυζαντινοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, καθώς καὶ προεόρτιους αὐτῆς, ποῦ ἀπέδωσαν κατανυκτικώτατα ἡ χορωδία τῶν σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς κ. Σταύρου Στείρου καθὼς καὶ ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία Ἱεροψαλτῶν Χίου «Ρωμανὸς ὁ Μελῳδός», ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ χοράρχη Πρωτοψάλτη κ. Δήμητρίου Ἐλ. Ζαννίκου.

Τούς ὕμνους ἑρμήνευσεν θεολογικά ἡ κ. Ἰουλία Ζαννίκου, Θεολόγος Καθηγήτρια,  ἡ ὁποία ἀνεφέρθη καὶ στό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Τὴν ἐκδήλωση ἐχαιρέτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος μέ θεολογική ἀναφορά στὴν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων  καί στόν ποιητή τοῦ Κοντακίου τῶν Χριστουγέννων Ἅγιον Ρωμανόν τόν Μελῳδόν, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Χίου, καθώς καί τό ἔργο τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ τόσον ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ὅσον καὶ ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ». Ἐτόνισεν μάλιστα τήν θεσμική συμμετοχή της στίς Ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου μέ κορυφαίαν τήν ἐπιτυχῆ καί κατανυκτική ἀπόδοση τῶν ὕμνων στίς λατρευτικές συνάξεις κατά τήν εὐλογητή ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  στή Χίο, τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2015.

Στή συνέχεια, ἀνεφέρθη στόν τιμώμενο κατά τήν Ἐκδήλωση αὐτή Πρωτοψάλτη κ. Ἰωάννη Μαλαχία, ὡς τιμίου, ἁπλοῦ, εὐσεβοῦς, ἐναρέτου καί συνεποῦς ἐργάτου τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καί εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ «ἐν σπηλαίῳ τεχθέντος».

Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν πάρα πολλοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ  Διοικητὴς τῆς 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος κ. Θεμιστοκλῆς Γρυμπίρης, κ.ἄ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΛΟΪΖΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ


Εκτύπωση   Email