ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Φωτογραφίες)

GRAFEITUPOU

Τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί  Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου καί  τό Ἱερόν Μνημόσυνον τῶν ἀειμνήστων Προκατόχων αὐτοῦ, ὡς ἔχει ὁρίσει μέ Ἀπόφασίν του διά τήν ἡμέραν αὐτήν.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀναγνώστην τόν κ. Ἰωάννην Ἀντ. Δελόττην, Φοιτητήν τοῦ Τμήματος Ναυτιλίας καί Ἐπιχειρηματικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου.

Φωτογραφικό υλικό


Εκτύπωση   Email