ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓ. ΜΗΝΑ

 

GRAFEITUPOU

 

Τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ ἐπέλεξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, προκειμένου

νά τελέσῃ τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ὅλη Ἀκολουθία

(Μεσονυκτικόν, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία) θά ἀρχίσῃ τήν 5ην πρωϊνήν καί θά περατωθῇ περί τήν 8.45΄.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

 

 


Εκτύπωση   Email