ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑΣ"

panagiavoithia2018

Τήν 15ην Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. ἐτελέσθη Ἀρχιερατικῶς ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ Γέροντος, Ἱδρυτοῦ καί Κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας "Βοηθείας", ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιουμένου ὑπό πολλῶν Ἱερέων καί τῶν Διακόνων καί τήν συμμετοχήν πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει ὄχι μόνον τό Καθολικόν ἀλλά καί τούς χώρους ἔξωθεν αὐτοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος κατά τό Κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή χαρισματική καί θεοφόρο ζωή τοῦ Ἁγίου καί μάλιστα στήν θεολογική ἀνάλυση καί ἐκκλησιαστική σημασία τοῦ ὀνόματός του. Μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε ὅτι "ἔργον τοῦ Κυρίου μας ἐπί τῆς γῆς ἦταν νά φανερώσῃ τό Ὄνομα τοῦ Πατέρα στούς ἀνθρώπους. Στό Εὐαγγέλιον τοῦ Ἰωάννου πρίν τό πάθος Του ὁ Κύριος λέγει, ὅτι ἐφανέρωσά σου τό Ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις. Καί τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου, ΑΝΘΙΜΟΣ, παραπέμπει στήν ὑπό τοῦ Θεοῦ δημιουργία τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος μέ τό Λόγο Του ἐδημιούργησε τά πάντα "καλά λίαν". Τό ἄνθος βέβαια προϋποθέτει τίς ρίζες, τόν κορμό, τούς βλαστούς, τά φῦλλα, ὥστε, στή συνέχεια, νά ὁδηγηθεῖ στόν καρπό. Καί εὐῶδες ἄνθος ὑπῆρξεν ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας ἔφερε πολύ καρπό στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τό ἄνθος ἔχει, ἐπίσης, καί τή γύρι, ἀπό τήν ὁποία παράγεται τό μέλι. Ἔτσι, καί μελίρρυτος ἀνεδείχθη ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του, στό πλούσιο ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο του καί στήν ἵδρυση καί ἀνέγερση τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς.

Τό ὄνομα, ὅπως μαρτυρεῖται στό Βιβλίο τῆς Γενέσεως ἔχει θεία προέλευση. Ὁ Θεός ἔπροίκισε τόν πρῶτο ἄνθρωπο μέ τό δικαίωμα νά δώση τά ὀνόματα. Γι' αὐτό εἶναι θεολογικά θεμελιωμένη ἡ ὀνοματοδοσία, πού ἀφορᾷ καί στούς ἀνθρώπους καί στά Ἔθνη.

Καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας εἶναι δοσμένο γιά νά ὑπάρχῃ μέ τήν Ἑλλάδα μας. Δέν νοεῖται ἡ ὕπαρξή τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ χωρίς τήν ἀναφορά του στήν Πατρίδα μας.

Καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε μέ τήν ἐπισήμανση: Γι' αὐτό, Ἕλληνες, "μή δῶτε τά ἁγια τοῖς κυσί μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων".

Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἠκολούθησε Ἱερά Λιτανεία τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email