Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

eksoterikiierapostoli2018

Τό Σάββατο 3ην Μαρτίου, μετά τήν Τέλεση τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἐγκρεμοῦ πόλεως Χίου, πραγματοποιήθηκε Ἐκδήλωση στό Ἐνοριακό Κέντρο ἀφιερωμένη στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή μέ θέμα:

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΝΥΑΣ

Στήν κατάμεστη ἀπό πιστούς Ἐνοριακή Αἴθουσα ὅπου παρίστατο καί συμμετεῖχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καί πολλοί Ἱερεῖς τῆς πόλεως καί οἱ Διάκονοι ὡμίλησε ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μακάριος Στρουμπάκης, Ὑπεύθυνος τοῦ Τομέα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ παράλληλα μέ τήν ὁμιλία γινόταν προβολή πού εἶχε ἐπιμεληθῆ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελίγκας καί ἄλλοι συνεργάτες, γιά τήν πλούσια δράση καί δραστηριότητα σέ πολλούς τομεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κένυας, γιά τήν ἀνέγερση Ναῶν, τήν κατάρτιση Κληρικῶν, τήν Κατήχηση τῶν προσερχομένων στήν Ὀρθοδοξία, τήν ἀνέγερση καί λειτουργία Σχολείων, παιδικῶν Σταθμῶν, κέντρων πρώτων βοηθειῶν καί τήν κάλυψη βασικῶν ἀναγκῶν διαβίωσης τῶν κατοίκων ἀδιακρίτως φυλῆς, φύλου, ἡλικίας καί θρησκεύματος.

Ἐμπνευστής καί ψυχή τῆς ὅλης Διακονίας εἶναι ὁ Ἱεραπόστολος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, ὁ ὁποῖος ἀναλώνεται μέ ἀγάπη, πίστη, ζῆλο καί ἀπεριόριστη ἀφοσίωση στήν ἐξάπλωση τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος τῆς Ὀρθοδοξίας στή χώρα αὐτή τῶν 35.000.000 κατοίκων.

Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος συνεχάρη τούς διοργανωτάς τῆς Ἐκδήλωσης καί, μεταξύ ἄλλων, εἶπε ὅτι ἡ ἀποστολή καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἰκουμενικό, ὄχι οἰκουμενιστικό, ἐργάζεται στή ὀρθή καί ἀκέραιη διάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί θέλει νά συμπεριλάβει στούς κόλπους της ὅλο τόν κόσμο μέσα ἀπό τήν πίστη, πού σώζει. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἰκουμενικός, νά μιλάει στόν κόσμο γιά τήν ἀληθινή πίστη, γιά τό Χριστό. Γιά τήν πραγμάτωση ὅμως αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ χρειάζονται γερές ρίζες. Χρειάζεται νά σταθοῦμε σταθερά σέ γερές βάσεις καί αὐτές εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική μας παράδοση καί ἡ ἐθνική μας συνείδηση. Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός. Ἐπειδή ὅμως τά τελευταῖα χρόνια γίνεται προσπάθεια νά χαλάσουμε αὐτές τίς βάσεις, αὐτές τίς ρίζες, εἶναι καθῆκον μας νά ἀγρυπνοῦμε καί νά ἐργαζώμεθα γιά τήν οἰκουμενική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσο πιό βαθειά κρατήσουμε τήν οἰκουμενική πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας στά παιδιά μας τόσο πιό ἄφονα θά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἀλλά κυρίως νά ἐπιτελέσωμε τήν οἰκουμενική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά δώσουμε στά παιδιά μας Χριστό καί Ἑλλάδα, γιά νά νικήσωμε καί αὐτή εἶναι ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. Καλή Ἀνάσταση!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email