ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ" , ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ "ΔΙΟΝΥΣΕΙΟΥ" ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ (Φωτο/κό υλικό)

pasxaliniekdsyllogoyierops2018

Τήν Παρασκευή πρό τῶν Βαΐων 30ή Μαρτίου 2018 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου καί ὥρα 19.00΄ ἡ Χορῳδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» μέ Χοράρχη τόν Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου Χίου κ. Δημήτριο Ζαννῖκο, οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» μέ τήν Διεύθυνση τοῦ Καθηγητή τῆς Σχολῆς καί Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου κ. Σταύρου Στείρου καί τό Σύνολο Βυζαντινῆς Χορῳδίας τοῦ «Διονυσιείου» Μουσικοῦ Σχολείου Χίου μέ τήν Διεύθυνση τοῦ Καθηγητή Μουσικῆς καί Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων κ. Ἀδαμαντίου Πονηροῦ, ἔψαλλαν ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀγγίζοντας τίς ψυχές καί προετοιμάζοντας τούς πιστούς γιά τά γεγονότα τοῦ Θείου δράματος πού θά ἀκολουθήσουν.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος δόξασε τόν Ἅγιο Θεό γιά τή πνευματική αὐτή σύναξη καί ἐτόνισε ὅτι ἡ παρουσία μας ἀπόψε ἐδῶ δέν εἶναι γιά νά παρακολουθήσουμε μιά ἐκδήλωση. Εἶναι συνάθροιση - συγκέντρωση στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί αὐτό θά πεῖ Ἐκκλησία. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μυστική, αὐτό ὅμως δέν σημαίνει κρυφή άλλά μυσταγωγική δηλαδή προσευχητική. Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς καθενός εἶναι νά γίνει ἅγιος. Αὐτό ἐπιζητοῦμε καί ἡ Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Μουσική πού εἶναι ἡ λατρευτική μουσική τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτό τό σκοπό ὑπηρετεῖ.

Στή συνέχεια εὐχαρίστησε τούς Ἱεροψάλτες, οἱ ὁποῖοι Διακονοῦν τήν Ἐκκλησία ἀπό τό ψαλτήρι του καθένας. Ἐπαίνεσε τά παιδιά τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιατί κάθε φορά εἶναι πιό βελτιωμένη ἡ ἀπόδοσή τους καί συνεχάρει τά παιδιά τοῦ «Διονυσιείου» Μουσικοῦ Σχολείου Χίου γιατί ἀνέπαυσαν τήν Ἀρχιερατική Του καρδιά τονίζοντας ὅτι ὅταν ὑπέγραφε γιά τή παράδοση τοῦ Έκκλησιαστικοῦ Λυκείου ζήτησε νά λειτουργεῖ «πρός δόξαν Θεοῦ» καί πρόοδο τῶν παιδιῶν. Ἐπίσης, ἔκανε τόν συνειρμο τοῦ χρώματος τῆς ἐνδυμασίας τους μέ τήν Ἑλληνική Σημαία, καί τόνισε ἀπό καρδιᾶς ὅτι τά 42 νησιά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου θά εἶναι πάντα Ἑλληνικά.

Κατά τήν ἐκκλησιαστική αὐτή σύναξη ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στόν Πρωτοψάλτη, ἱδρυτικό μέλος τοῦ τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ» καί γιά πολλά ἔτη Γραμματέα καί Πρόεδρο αὐτοῦ κ. Ἰωακείμ Γ. Ροδινό τήν ὕψιστη τιμητική διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου τόν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, ἐξαίροντας τήν προσωπικότητα, τό ἦθος καί τήν προσφορά του ὡς Ἱεροψάλτη στό Ἱερό Ἀναλόγιο.

Ὁ κ. Ἰωακείμ Γ. Ροδινός εὐχαριστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμητική αὐτή διάκριση στό πρόσωπό του καί ὑποσχέθηκε ὅτι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά συνεχίσει νά ἐργάζεται στό Ἱερό Ἀναλόγιο καί νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στό Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν Χίου, τά καλά ἔργα τοῦ ὁποίου ὑπηρετεῖ γιά σαράντα (ἀρ. 40) ὁλόκληρα χρόνια.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στούς συμμετέχοντες Ἱεροψάλτες καί μαθητές τῆς Σχολῆς καί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου ὡς δῶρον ἕνα βιβλίο ἀφιερωμένο στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ: "Τά Πάθη τά σεπτά...", "Ἀνάστα ὁ Θεός...", "Κύριε τῶν δυνάμεων... (ἦχος πλ. τοῦ Β') - Κύριε τῶν δυνάμεων... ἦχος πλ. Δ') - Τήν κοινήν Ἀνάστασιν..."


Εκτύπωση   Email