Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Φωτο/κό υλικό)

esperinosagioumarkou2018

Τὴν 24ην Ἀπριλίου 2018 ἐτελέσθη, μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καὶ εὐπρέπεια, ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Βροντάδου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιουμένου ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ Ἱερέων καὶ τῶν Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν, ποὺ εἶχαν ἀσφυκτικὰ κατακλύσει τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὸν περίβολον αὐτοῦ.

Πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔγινε στὴν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ Ἐπίσημη Ὑποδοχὴ τοῦ Τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τὸ ὁποῖον ἔφερε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου καὶ μὲ τὴν ἄδειαν καὶ εὐλογίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου Αὐτῆς κ. κ. Ἱερωνύμου Β’ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερώνυμος Κάρμας, Β’ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τιμὲς κατὰ τὴν Ὑποδοχὴ ἀπέδωσε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Στρατοῦ καὶ ἄγημα τῆς 96ης Α.Δ.Τ.Ε. ὡς καὶ Μέλη τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Βαρβασίου «Ο ΦΑΡΟΣ» ἐνδεδυμένα μὲ καππαδοκικὲς στολές. Συμμετεῖχαν, ἐπίσης, οἱ Ἀρχὲς καὶ πλῆθος λαοῦ.

Κατὰ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ ἀκολούθησε τὸν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ Δημήτριος Φώτης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων ἀνεφέρθη στὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καὶ τὴ συγγραφὴ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου του, μὲ ἐπισήμανση στὰ κεφάλαια ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, καὶ κατέληξε μὲ τὴν σημασία ποὺ ἔχει ἡ Ἀνάσταση στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν.

Τήν 25ην Ἀπριλίου 2018 ἐτελέσθη, μέ κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια, στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, ὅπου εἶχε ἐναποτεθῆ, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν, τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιουμένου ὑπό πολλῶν Ἱερέων καί τῶν Διακόνων καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, κυρίως νέων, οἱ ὁποῖοι, ἀπό πολύ νωρίς, εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱ. Ναό. Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἔψαλε ἡ Χορῳδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου "Ρωμανός ὁ Μελῳδός" σέ δύο Χορούς ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου καί Χοράρχη τοῦ Συλλόγου κ. Δημητρίου Ἐλ. Ζαννίκου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν κ. Κωνσταντίνου Γανιάρη.

Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρργίας ἦλθαν στόν Ἱερό Ναό νά προσκυνήσουν οἱ μαθητές - ἀθλητές τοῦ ΓΕΛ Βροντάδου, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν Σχολικοί Πρωταθλητές Βορείου Αἰγαίου στό βόλλεϋ, καί νά λάβουν τήν Εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου, πού τίς ἡμέρες τῶν ἀγώνων τοῦ Σχολικοῦ Πρωταθλήματος εὑρίσκετο κοντά τους.

Κατά τήν Θ. Λειτουργία τόν Θ. Λόγο ἐκήρυξε ὁ Κήρυκας τοῦ Θείου Λόγου Συνταγματάρχης ΠΖ κ. Δημήτριος Τσαφούλης, ὁ ὁποῖος εἶπε:

«Ἀδελφοί, ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χείρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμας ὕψωση ἐν καιρῷ. Πάσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῲ μέλει περὶ ὑμῶν, νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπάτει ζητῶν τίνα καταπίη. ὢ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. Ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμας εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας, αὐτὸς καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει· αὐτῶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Δία Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δὶ’ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Θεου, εἰς ἢν ἐστήκατε. Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλώνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱός μου. ἀσπάσασθε ἀλληλους ἐν φιληματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστω Ἰησοῦ· ἀμήν».

Ταπεινωθεῖτε, γράφει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, κάτω ἀπὸ τὸ δυνατὸ χέρι τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ σᾶς ὑψώσει στὸν κατάλληλο χρόνο, ὅταν ἀποκαλυφθεῖ ὁ Κύριος. Καὶ ὅλες τὶς ἔγνοιες πού σᾶς προκαλοῦν οἱ διωγμοί, ἀφῆστε τὲς μὲ ἐμπιστοσύνη πάνω στὸν Κύριο, διότι Αὐτὸς νοιάζεται καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ σᾶς. Γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Ὁ ἀντίπαλος καὶ κατήγορός σας διάβολος σὰν λιοντάρι ποῦ βρυχᾶται περπατᾶ μὲ μανία καὶ ζητᾶ κάποιον νὰ ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν πίστη γιὰ νὰ τὸν καταπιεῖ. Ἀντισταθεῖτε στὸν ἀντίπαλο αὐτὸν στηριγμένοι στερεὰ στὴν πίστη. Καὶ παρηγορηθεῖτε γνωρίζοντας ὅτι τὰ ἴδια ἀκριβῶς παθήματα ἀντιμετωπίζουν ὅλοι οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί σας, ποῦ εἶναι διασκορπισμένοι στὸν κόσμο. Ὁ Θεὸς ὅμως, ποῦ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε δωρεᾶς καὶ σᾶς κάλεσε διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν αἰώνια δόξα τοῦ οὐρανοῦ, ἀφοῦ γιὰ λίγο χρόνο ὑποστεῖτε πρόσκαιρα παθήματα καὶ θλίψεις, θὰ σᾶς καταρτίσει, θὰ σᾶς στηρίξει, θὰ σᾶς ἐνδυναμώσει, θὰ σᾶς θεμελιώσει. Σ’ Αὐτὸν ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη στοὺς αἰῶνες.

Τὸ ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρώτη Καθολικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, τὴ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶ καὶ γεραίρει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, μὲ τὴ δέουσα θρησκευτικὴ εὐλάβεια καὶ ὑπερηφάνεια. Σ’ αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μετὰ τὶς πολύτιμες πνευματικὲς νουθεσίες ποῦ δίνει, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι βρίσκεται μαζὶ μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ Μάρκο, τὸν ὁποῖο ἀποκαλεῖ πνευματικό του παιδί.

Καὶ τὸ ἀναφέρω αὐτὸ γιὰ νὰ ὑπερθεματίσω τὸ πολύτιμο πνευματικὸ ἐφαλτήριο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, πού τρόπον τινὰ ἀποτέλεσε μία ἀπὸ τὶς ἐγγυήσεις τῆς μετέπειτα πορείας καὶ ἁγιότητάς του. Ἡ θητεία του στὸ πλευρὸ τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, τοῦ πνευματικοῦ πατρός του.

Στὴν πραγματικότητα, ὡστόσο, τὰ ἐχέγγυα τῆς μεγαλουργίας τοῦ ἑδράζονται στὰ πρῶτα ἀκόμα χρόνια της ζωῆς του, στὸν οἰκογενειακό του περίγυρο. Στὸ σπίτι τῆς εὐσεβοῦς καὶ ἀφοσιωμένης στὸ ἔργο τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας μητέρας του, Μαρίας, στὰ Ἱεροσόλυμα, γίνονταν οἱ συνάξεις τῶν πρώτων χριστιανῶν καὶ ἐκεῖ κατέφυγε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μετὰ τὴν ἐκ θαύματος ἀποφυλάκισή του. Ἐκεῖ, στὸ πατρικό του σπίτι, τελέστηκε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ὅπου ἀκούστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ τὰ σωτήρια λόγια του Ἰησοῦ, τὸ «Λάβετε, φάγετε» καὶ τὸ «Πίετε ἐξ’αὐτοῦ πάντες». Ἡ παράδοση ἐπίσης ἀναφέρει, ὅτι, κατὰ τὶς ἱερὲς ἐκεῖνες στιγμές,ὁ ἄνθρωπος, «ὁ κεράμιον ὕδατος βαστάζων», ὁ ὁποῖος θὰ ἔδειχνε στοὺς δύο Μαθητὲς ποῦ ἔστειλε ὁ Ἰησοῦς γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ Δείπνου τὸ «ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον ἔτοιμον», ἦταν ὁ Μᾶρκος. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος πιστεύεται ἀκόμη ὅτι εἶναι ἐκεῖνος ὁ νεανίσκος ποῦ, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος στὸ Εὐαγγέλιό του, ἀκολούθησε τὸν Ἰησοῦ κατὰ τὴ σύλληψή του μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο στὸν κῆπο τῆς Γεσθημανῆς, τυλιγμένος σὲ ἕνα σινδόνι. Ἦταν λοιπὸν αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος μάρτυρας τοῦ Ἰησοῦ, ἂν καὶ δὲν ἀνῆκε στὴν κλειστὴ χωρία τῶν 12 Ἀποστόλων.

Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία τέθηκε στὴν ὑπηρεσία τῆς διάδοσης τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἀποστολικὲς περιοδεῖες στὴν Κύπρο, φθάνει μὲ τὸν κατὰ σάρκα συγγενῆ του, Ἅγιο, Ἀπόστολο Βαρνάβα στὴν Ἀλεξάνδρεια, διδάσκων, φωτίζων καὶ εὐαγγελιζόμενος ὅσα διδάχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Στὴν ἀποστολικὴ δράση του ὀφείλεται τόσο ἡ διάδοση καὶ ἐμπέδωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ χώρα πού ἀξιώθηκε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴ βρεφική του ἡλικία, ὅσο καὶ ἡ περαιτέρω ἱστορικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας.

Συνεργὸς καὶ συνέκδημος τῶν Ἀποστόλων, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο στὴν πρὸς Τιμόθεο ἐπιστολή του, ὡς «εὔχρηστος στὴ διακονία» καὶ ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο στὴν πρώτη Καθολικὴ ἐπιστολή του, ὡς πνευματικό του παιδί.

Ἡ δράση τοῦ ὡστόσο, ἔγινε γνωστότερη παγκοσμίως διὰ τῆς συγγραφῆς τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων Εὐαγγελίων, γνωστοῦ καὶ ὡς Εὐαγγελίου τῶν θαυμάτων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἔργον ἀριπρεπες ἐκ μεγάλου Πέτρου μυηθεῖς

Μάρκος ἐτευξε τοδε πνεύματος ἐν σοφίη.

Ἂν καὶ ἡ παράδοση κατατάσσει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου ὡς τὸ δεύτερο χρονικά, ἡ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα θεωρεῖ ὅτι εἶναι τὸ πρῶτο Εὐαγγέλιο ποῦ ἔχει καταγραφεῖ καὶ εἶναι ἡ πηγὴ γιὰ τὰ ἑπόμενα Εὐαγγέλια. Διασώζει κυρίως τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ μας, τὰ θαύματά του.

Ἔτσι, ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος γίνεται εἰσηγητὴς ἑνὸς νέου φιλολογικοῦ εἴδους, τὸ ὁποῖο, χωρὶς νὰ παραβλέπει τὴν ἱστορικότητα τῆς ἀφήγησης, τὴν ὑπερβαίνει καὶ ἀπευθύνει, «εὖ ἀγγέλλει», ἕνα αἰσιόδοξο μήνυμα στὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Ἕνα θεόπνευστο κείμενο, τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύει τὴ διαχρονικὰ λιτή, μεστὴ καὶ οὐσιώδη αἰσθητική του λόγου τοῦ Θεοῦ.

Δίδει τὶς πλέον χρήσιμες καὶ ὠφέλιμες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἕνα βαθύτερο θεολογικὸ σύνδεσμο μεταξύ τους καὶ ἀποσκοποῦν στὸ νὰ δείξουν ὅτι στὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκαν οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ θαυματουργικὲς πράξεις τοῦ Κυρίου στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου μαρτυροῦν τὴ μεσσιανικὴ ἐξουσία, μὲ τὴν ὁποία ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ κατανικᾶ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις καὶ ἐλευθερώνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν κυριαρχία τους. Τὰ πραχθέντα ἀποκορυφώνονται στὸν Σταυρὸ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπου θριαμβεύει μὲ τὴν Ἀνάσταση ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔναντι τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων. Ἐκεῖ, ποῦ τὸ ἀνέσπερο φῶς καταυγάζει καὶ νοηματοδοτεῖ τὴ ζωή μας.

Τὸ ἱερὸ κείμενό του ἀποτελεῖ μία συνεχῆ μαρτυρία γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν Ἀνάστασή του. Ἀποτελεῖ τὴν ἀπάντηση στὴν καλὴ ἀμφιβολία - ἀπιστία τοῦ Θωμά. Εἶναι ἡ ἀπάντηση καὶ στὰ σύγχρονα προβλήματά μας. Ἂν καὶ ἀπέχει 2000 καὶ πλέον χρόνια ἀπὸ ἐμᾶς ὡς πρόσωπο, ἀποτελεῖ τὸν φωτεινὸ ὁδοδείκτη γιὰ τὸν δύσβατο, ἀλλὰ ἀληθῶς σπουδαῖο δρόμο.

Κεφάλαιο΄Α΄ ἐδάφιο 3: «φωνὴ βοῶντος ἐν τὴ ἐρημῶ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τοὺς τρίβους αὐτοῦ». Φωνὴ ἀνθρώπου (ἀναφέρεται στὸν προφήτη Μαλαχία) ποῦ κράζει εἰς τὴν ἔρημο καὶ λέγει ἑτοιμάσατε τὸν δρόμο διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἔλθει σὲ σᾶς ὁ Κύριος. Κάνετε ἴσιους καὶ ὁμαλούς τους δρόμους ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ περάσει].

Κεφάλαιο Η΄ ἐδάφιο 38: «Ὃς γὰρ ἐάν ἐπαισχυνθῆ με καὶ τοὺς ἐμοῦς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἔπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ». (Ὅποιος, ζώντας μέσα σὲ αὐτὴ τὴ γενιὰ τὴν ἄπιστη καὶ ἁμαρτωλή, ντραπεῖ γιὰ μένα καὶ τὴ διδασκαλία μου, θὰ ντραπεῖ γι’αὐτὸν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν ἔρθει μὲ ὅλη τὴ λαμπρότητα τοῦ Πατέρα του).

Κάνοντας πράξη τὰ γραφόμενά του, ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος δὲν «ντράπηκε». Μετὰ τὸν θάνατο τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Αἴγυπτο, τὴ Λιβύη, τὴν Πεντάπολη καὶ χρημάτισε, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, πρῶτος ἐπίσκοπος κι ὀργανωτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας.

Ἐκεῖ, πού στὶς 29 τοῦ αἰγυπτιακοῦ μηνὸς Φαρμουθί, ἡμέρα τοῦ Πάσχα γιὰ τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἐθνικοὶ τελοῦσαν τὴν ἑορτὴ τοῦ Σεράπιδος, ἐκδηλώθηκε ἐπίθεση ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος συνελήφθη τὴν ὥρα ποῦ τελοῦσε τὴ θεία μυσταγωγία καὶ ὑπεβλήθη σὲ φρικώδη βασανιστήρια, συρόμενους στοὺς δρόμους τῆς πόλης καὶ τελικὰ φυλακιζόμενος. Τὴν ἑπομένη ἐπαναλήφθηκε ἡ ἴδια βασανιστικὴ περιαγωγὴ ἀνὰ τὴν πόλη, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος μένοντας «πιστὸς ἄχρι θανάτου», ἐτελεύτησε, ἐπισφραγίζοντας τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία μὲ τὴ μαρτυρία τῆς ζωῆς του.

Σύροντες εἰς γῆν Μάρκον οἱ μιαιφονοι,

πρὸς οὐρανοὺς πέμποντες αὐτὸν ἠγνόουν.

Ἀγνοοῦσαν, δηλαδή, οἱ αἰμοδιψεῖς εἰδωλολάτρες ὅτι μὲ τὸ νὰ τὸν σέρνουν στὴ γῆ καὶ νὰ τὸν θανατώνουν, τὸν ἔστελναν στοὺς οὐρανούς, κάνοντάς του τὴν κεφαλαιώδη, ἀξεπέραστη τιμὴ νὰ πεθάνει γιὰ τὰ ἰδανικά του, ἢ καλύτερα γιὰ αὐτὴ καθαυτὴ τὴν ἀναβλύζουσα πηγὴ τῶν ἰδανικῶν του, τὴν πίστη του.

Οἱ εἰδωλολάτρες στὴ συνέχεια θέλησαν νὰ καύσουν τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ μία δυνατὴ καταιγίδα τοὺς διέλυσε καὶ οἱ χριστιανοὶ μπόρεσαν νὰ πάρουν τὸ τίμιο σκήνωμα καὶ νὰ τὸ τοποθετήσουν στὴν κοιλότητα ἑνὸς βράχου. Τὸν 14° αἰώνα, τὰ τίμια λείψανα τοῦ Ἁγίου Μάρκου μεταφέρθηκαν στὴ Βενετία καὶ κατατέθηκαν στὴν περίφημη βασιλικὴ ποῦ ἀφιερώθηκε στὴ μνήμη του.

Μία μνήμη ποῦ παρέμεινε πάντοτε ζῶσα στὴ μακραίωνη καὶ συχνὰ ταραχώδη πορεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας, ἐμψυχώνοντας καὶ ἐνισχύοντας τοὺς πνευματικούς της ταγούς, ἐνῶ τὸ σύμβολό του, ὁ λέων, ἀναδείχθηκε σὲ ἀναπόσπαστο καὶ ἀνεκτίμητο σύμβολό της. Καθὼς ὁ Εὐαγγελιστὴς ἐπικέντρωσε τὸ ἐνδιαφέρον του στὴν ἀπόδειξη τῆς θείας δύναμης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς προβολῆς τῶν θαυμάτων Του, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ λέοντα ὡς συμβόλου του, δὲν εἶναι τυχαία, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποῦ ὁ λέων συμβολίζει τὴ δύναμη καὶ θεωρεῖται ὁ ἄρχων τοῦ ζωικοῦ βασιλείου.

Τὴ μνήμη αὐτοῦ του «Λέοντα» τιμοῦμε σήμερα, τῆς ὁποίας ἡ δυναμικὴ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἀβίαστα στὴν προσωπικὴ μεταρσίωση, τὴν ψυχικὴ ἀνάταση ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἠμῶν καὶ νὰ μπολιάσει στὸν νοῦ μας ὅτι ὀφείλουμε νὰ ἐπιζητοῦμε τὴν παραγωγικὴ δοκιμασία, νὰ μὴν ὀρρωδοῦμε, νὰ μὴν λιποψυχοῦμε στὶς δυσκολίες.

Ὀφείλουμε, «νὰ μὴν δίνουμε ἄφθονο πλοῦτο στὶς ἀνέσεις μας, ἀλλὰ στὴν ψυχή μας», ὅπως εἶπε καὶ πιστοποίησε διὰ τῆς βιοτῆς τοῦ ὁ Φωστὴρ τῆς Καισαρείας, ὁ Οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία τῆς Χίου ἐπιδαψιλεύει τιμὲς σήμερα, μὲ τὴ δέουσα θρησκευτικὴ εὐλάβεια, κατόπιν τῆς ἐναπόθεσης τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, ἐδῶ, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὴν ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας.

Ἀσπαζόμενοι τὸ ἱερὸ λείψανό του, ἀποτμήματα τοῦ ὁποίου βρίσκονται ἀποθησαυρισμένα σὲ Μονὲς καὶ Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, προσευχόμαστε στὸν Θεό, ὁ «... τά τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας», κατὰ τὸ Ἀπολυτίκιο, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, νὰ κοσμήσει, νὰ στολίσει, νὰ φωτίσει τὴ βούληση, τὴ σκέψη, τὴ ζωή μας.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Διδάσκαλος, κατορθώνοντας νὰ κατακτήσει σχεδὸν ὅλες τὶς ἐπιστῆμες τῆς ἐποχῆς του, χάρις στὴν εὐστροφία καὶ τὴ μνήμη του, δύο μόνο ἀπὸ τὰ πολλὰ χαρίσματά του, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναδεικνύει ἀβίαστα τὴν ἀξία τῆς βασάνου τῆς παραγωγικῆς πνευματικῆς ἀπορρόφησης μὲ τὸ φωτεινὸ παράδειγμά του καὶ τὴ ἀφοπλιστικὰ εὔστοχη καὶ συμπαγῆ ρήση του: «Παιδεία μόνη τῶν κτημάτων ἀναφαίρετον καὶ ζώντι καὶ τελευτήσαντι παραμένουσα». Τὸ μόνο ἀναφαίρετο κτῆμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ Παιδεία, ἡ διὰ βίου μάθηση καὶ ἡ ἄοκνος προσπάθεια γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς γνώσης.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ Ἅγιος, εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ βέβαιο ὅτι, ἐπικροτεῖ καὶ ἁγιάζει τὸ τρίτο σπουδαῖο γεγονὸς τῆς ἡμέρας, τὰ ἐγκαίνια τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς μας Μητρόπολης, ποῦ ἀντιστεκόμενη στὴν πνευματικὴ ἔνδεια τῶν καιρῶν, καλεῖται νὰ κοσμήσει, νὰ στολίσει τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴ τῶν ἐπισκεπτῶν της.

Σεβασμιώτατε, ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ ὅτι τὰ ἐγκαίνια τῆς βιβλιοθήκης «Ἅγ. Ἀγαπητός», ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καταφανῆ ἀνάδειξη τῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας στὰ πνευματικὰ δρώμενα, ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα οὐσιῶδες καὶ μεστὸ συμβολισμῶν δῶρο γιὰ τὴν ὀνομαστική σας ἑορτή.

Στὴν περιοχὴ ποῦ ἔδρασε ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, ὅπως εἶναι γνωστὸ τοῖς πάσι, βρίσκεται ἡ πιὸ ἀναγνωρισμένη βιβλιοθήκη τῆς ὑφηλίου. Σήμερα, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἡ ἐγκαινίαση τῆς δικῆς μας βιβλιοθήκης, ἀπότοκο τῆς πρωτοβουλίας καὶ τῶν προσπαθειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Μάρκου, μπορεῖ νὰ ὑπολείπεται σὲ μέγεθος, τόμους βιβλίων καὶ σὲ διεθνῆ προβολή, ἀπὸ αὐτὴ τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὡστόσο ἐπ’ οὐδενὶ δὲν ὑστερεῖ στὰ στοιχεῖα ποῦ ἐξασφάλισαν τὴν τελεσφόρησή της. Φροντίδα, σύνεση, ἀγάπη, εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον καὶ ἐνθουσιασμός. Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικὸ ἄλλωστε; Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀψευδῆ χαρακτηριστικά της ἁγνῆς καὶ ἄδολης σχέσης πατέρα – παιδιοῦ, τῆς πατρικῆς στοργῆς μὲ τὴν ὁποία περιβάλλατε τὸ εὐγενὲς ἐγχείρημα. Ἡ βιβλιοθήκη αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ πνευματικό σας τέκνο καὶ ἡ ὀνομασία τῆς τιμᾶ τὴν παράδοση τῶν Ἑλλήνων, νὰ ὀνοματοδοτοῦν τὰ παιδιά τους μὲ τὸ ὄνομα τοῦ γενήτορός τους.

Εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀποτελέσει ἕνα «ἐργοστάσιο» ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς, τροφοδοτούμενο ἀπὸ τὶς ἀσταμάτητες «μηχανὲς … τοῦ χρόνου», τὰ βιβλία, γιὰ νὰ παράξει πνευματικὴ τροφή. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀέναη γραμμὴ παραγωγῆς, οἱ 11.000 καὶ πλέον τόμοι ποῦ φιλοξενεῖ, συνιστοῦν ἐφαλτήριο πνευματικῆς ὤθησης καὶ διαμορφώνουν εὐνοϊκὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν υἱοθέτηση τῆς ἐπιθυμητῆς, ἐν Χριστῷ, στάση ζωῆς. Αὐτῆς ποῦ μᾶς καλεῖ νὰ μὴν λεσχηνεύουμε σὲ δραστηριότητες καὶ δράσεις ποῦ στεροῦνται οὐσίας. Νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους ἀποδόμησης τοῦ ἐφήμερου, κατανοώντας τὴν ἄφθαρτη ἀξία τῆς γνώσης. Νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν ὑπεροχὴ τοῦ «δοῦναι» ἔναντί του «λαβεῖν», προκαλώντας, ἴσως, τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἀναχαίτιση «τῆς ἐφιαλτικῆς μοναξιᾶς τῶν δικαιωμάτων», ποῦ μᾶς καταδυναστεύει σύμφωνα μὲ τὸν Καθηγητὴ Γιανναρά.

Νὰ θέτουμε ὡς φάρο καὶ νὰ ἐπιδιώκουμε ἀδιαλείπτως, ὅσα πρεσβεύει ἡ διδασκαλία καὶ οἱ νουθεσίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ποῦ ἀνήγαγε τὴ μελέτη καὶ τὴν πνευματικὴ τριβὴ σὲ τρόπο ζωῆς.

Τότε, εἶναι πλέον σίγουρο, ὅτι θὰ καταστεῖ γιὰ ὅλους μας, πιὸ εὔληπτο τὸ μεγαλεῖο του χαρμόσυνου μηνύματος ποῦ κατέγραψε ἀνεξίτηλα ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, ὄχι μόνο μὲ τὸ μελάνι τῆς θεόπνευστης πένας του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ αἷμα τῆς σαρκός του.

Γιατί τότε, θὰ μπορέσουμε νὰ νιώσουμε ἐν καιρῶ, τὴ γλυκιὰ μορφὴ τοῦ Νυμφίου νὰ μᾶς ἀποκρίνεται, ὅπως ἀποκρίθηκε στὸν τυφλὸ στὸ Κεφάλαιο Ἰ, ἐδάφιο 52 τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου: «καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ. ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκε σέ.»

Περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν ἁγαπητό πνευματικό του υἱό κ. Κωνσταντῖνο Θ. Βεργίνα, Δικηγόρο καί Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Χίου, τονίσας μεταξύ ἄλλων: "σήμερα ἀξιώνεσαι καί ἄλλης δωρεᾶς καί χάριτος τοῦ Θεοῦ μέ τήν Χειροθεσία σου σέ Ἀναγνώστη. Ἐπέτρεψεν ὁ Θεός νά εὐλογήσω τόν Γάμον σου, νά δεχθῆς τήν μυστηριακή Χάρι τῆς Ἐξομολογήσεως, τῆς Θ. Κοινωνίας καί, πέραν τῆς ὅλης προσφορᾶς σου στή Χιακή Ἐκκλησία καί κοινωνία, ζῶντας μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά σοῦ εὔχομαι νά ζεῖς τήν πνευματική πορεία τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως καί νά καταυγάζεσαι ἀπό τό ἀνέσπερο, τό ἄκτιστο θεῖο φῶς πού ἐκπέμπουν οἱ ἀκτῖνες τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐφανέρωσε στόν ὁμώνυμό σου Ἅγιο καί εὐλογεῖ τήν ἔνδοξη καί Παναγιοσκέπαστη Σημαία τοῦ Ἔθνους μας, πού ἀναπεπταμένη θά παραμένει μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων στό Ἔθνος μας, στό Ἑλληνικό Ἀρχιπέλαγος καί στούς Βράχους τούτους πού ἁπλόχερα σάν ζαφείρια ἔσπειρε ὁ Θεός στά σύνορά μας".

Μετά ταῦτα, οἱ Σπουδαστές τῆς Ἀκαδημίας Μηχανικῶν Ε. Ν. Χίου ἐπέδωσαν στόν Σεβασμιώτατο τιμητική πλακέτα θεωρώντας τον ὡς ἀληθινό πατέρα τους. Ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος ἐτόνισε ὅτι ἀπ' ἀρχῆς στήν Ἀρχιερατική του Διακονία πρωταρχική σπουδαιότητα καί σημασία ἔχει ἡ νεότητα καί μάλιστα αὐτή πού ἐπιδίδεται στή Ναυτιλία καί ἀσχολεῖται μ' αὐτήν καί ἐν συνεχείᾳ ἐξῆρε τόν ρόλο τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στή ζωή τοῦ Ἔθνους μας.

Στή συνέχεια, τήν 12ην μεσημβρινήν τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου μετεφέρθη στήν ἐγκαινιαζομένη Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ" καί πρό αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τῆς Βιβλιοθήκης, ἡ ὁποία στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο κτίριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἀποκτηθέν ἀπό τίς Δωρεές πού εἶχαν κατά καιρούς προσφερθεῖ στόν Σεβασμιώτατο.

Κατά τόν Ἁγιασμό ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε τήν ὑπ' αὐτοῦ συνταχθεῖσα ἐπί τῷ σκοπῷ αὐτῷ Εἰδικήν Εὐχήν ἔχουσαν ὡς ἑξῆς:

"Πάνσοφε, παντοδύναμε καί πανάγαθε Τρισήλιε Θεότης, μόνε ἀληθινέ Θεέ, ὁ δούς ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Σου, ὁ τῇ πανσθενεῖ Σου δεξιᾷ ἐγχαράξας ἐν ταῖς ἁγίαις πλαξί τόν Νόμον τῶν ἐντολῶν Σου καί ἐγχειρίσας αὐτάς τῷ Θεόπτῃ θεράποντί Σου Μωΰσῇ, ὁ δωρησάμενος τοῖς φιλομαθέσι καί εὐσεβέσιν ἀνθρώποις τά θεόπνευστα βιβλία τοῦ Νόμου καί τῆς Χάριτος, ἤτοι τῆς Παλαιᾶς τε καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ ἀναγνώσας καί ἑρμηνεύσας ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἐν ταῖς συναγωγαῖς, ὥστε ἐκπλήττεσθαι πάντας ἐπί τῇ διδαχῇ, τῇ συνέσει καί ταῖς ἀποκρίσεσί Σου.

Ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ Ἁγίου Σου καί ἀπό θρόνου δόξης τῆς δυναστείας Σου τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», ἐπίσκεψαι καί εὐλόγησον αὐτήν καί κατάστησον αὐτήν ταμεῖον πνευματικῶν θησαυρισμάτων, κυψέλην παιδευτικῆς καταρτίσεως καί ὁλκάδα ἐρευνητικῶν ἀναζητήσεων.

Χάρισαι πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῇ μελετῶσι τήν ἀρίστην ἐπίδοσιν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, τοῦ κορυφαίου φοιτητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τόν γλαφυρόν λόγον τοῦ συμφοιτητοῦ αὐτοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τήν χρυσῆν γλῶσσαν τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός, τήν ἑρμηνευτικήν πολυμέρειαν τοῦ ὁμηριστοῦ Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης καί τήν ὀξύνοιαν τοῦ κλασικοῦ Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν τό τῆς Σῆς Θεογνωσίας ἀκήρατον καί ἀνέσπερον Φῶς, ἐξ οὗ πιφαύσκονται καί φρυκτωροῦνται τά ἱερά καί σοφά γράμματα τά δυνάμενα ἀνθρώπους σοφίσαι εἰς σωτηρίαν.

Ἔγγραψον πάντων ἡμῶν τά ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς ἵνα καταυγαζόμενοι ταῖς ἀκτίσι Σου υἱοί φωτός λάμψωμεν ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου.

Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καὶ τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν."

Τό κτίριο αὐτό, στήν παραλιακή ὁδό Χίου - Βροντάδου, κοντά στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Μουτσαίνης, ἀνεκαίνισε μέ ἡγεμονική φιλόμουση χορηγία ἡ Ἐρίτιμος κ. Ἀλεξάνδρα Γ. Προκοπίου καί, ἐπί τοῦ παρόντος, διαθέτει 11.000 τόμους βιβλίων, κυρίως φιλολογικά καί θεολογικά, καί ἔχει ὑποδομή νά φθάσει τίς 20.000 τόμους.

Μετά τόν Ἁγιασμό ὡμίλησε σχετικῶς ὁ κ. Γρηγόριος Σπανός, Φιλόλογος καί Συγγραφέας, καί εἶπε:

"Χριστός Ἀνέστη,

Χρόνια Πολλά, Σεβασμιώτατε, γιά τήν ὀνομαστική σας γιορτή καί πάντα δημιουργικά.

Χρόνια πολλά, κυρίες καί κύριοι.

Σημαντικό γεγονός γιά τό νησί μας ἀποτελεῖ ὁ ἐγκαινιασμός τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Ὁ Ἅγιος Ἀγαπητός» στό χῶρο αὐτό τῆς παραλίας τοῦ Βροντάδου μέ τή θαυμάσια θέα στό Αἰγαῖο, τό σύμπλεγμα τῶν Οἰνουσσῶν καί τή Μικρά Ἀσία. Ἡ δημιουργία τῆς Βιβλιοθήκης ὑπῆρξε μέλημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Πυρήνα ἀπετέλεσαν τά βιβλία της προσωπικῆς του Βιβλιοθήκης, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα βρίσκονταν στό Μητροπολιτικό Μέγαρο σέ χῶρο περιορισμένο καί χωρίς τίς δυνατότητες ὑποδοχῆς μεγαλύτερου ἀριθμοῦ βιβλίων καί ἐξυπηρέτησης ἀναγνωστῶν. Τό ὄνειρό του ἦταν ἡ Βιβλιοθήκη νά ἀποκτήσει τό δικό της ἰδιόκτητο χῶρο, ὥστε νά μπορέσει ν’ἀναπτυχθεῖ καί νά συμβάλει οὐσιαστικά στήν πνευματική ζωή τῆς Χίου.

Ὁ χῶρος αὐτός ἀναζητήθηκε καί βρέθηκε. Καθοριστικῆς σημασίας ἦταν ἡ συνεδρίαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου τῆς 21ης Αὐγούστου τοῦ 2015. Σ’ αὐτήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος ἀναφέρθηκε μέ θέρμη στήν ἵδρυση ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶν στά μεγάλα Χριστιανικά κέντρα τῆς Ἀνατολῆς καί στό ρόλο πού διεδραμάτισαν στήν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας καί στή διάσωση τῆς Κλασικῆς Γραμματείας. Στή συνέχεια ἐξήγησε τήν ἀναγκαιότητα ἀπόκτησης ἰδιόκτητου χώρου γιά τή στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μητροπόλεως. Μέ τήν εἰσήγησή του συμφώνησε τό Συμβούλιο καί προέβη στήν ἀγορά διωρόφου ἀκινήτου 152 m2 κατά ὄροφο σέ οἰκόπεδο 535 m2 περίπου, στή περιοχή Λότζα τοῦ Βροντάδου ἀπό τήν Alpha Bank μέ χρήματα συγκεντρωμένα ἀπό δωρεές καί προσωπικά δῶρα πρός τό Σεβασμιώτατο, τά ὁποῖα ἀποταμίευσε γιά τό σκοπό αὐτό. Στό χῶρο αὐτό μέχρι πρότινος στεγαζόταν τό ὑποκατάστημα τῆς Ἐμπορικῆς Τράπεζας.

Τό κτήριο ἀνακαινίστηκε πλήρως καί ἔγιναν οἱ ἀπαραίτητες διαρρυθμίσεις γιά νά μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στή νέα χρήση. Μέ τήν εὐγενική καί γενναιόδωρη χορηγία τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Μαμαλίγκα - Προκοπίου ἔγιναν οἱ σχετικές ἐργασίες κατά τρόπο ὑποδειγματικό καί παράλληλα ἐξοπλίστηκε κατά τρόπο ἄρτιο, ἀνταποκρινόμενο στίς ἀνάγκες μιᾶς σύγχρονης βιβλιοθήκης. Γιά τό λόγο αὐτό ἄπειρες εἶναι οἱ εὐχαριστίες πρός τήν ἀξιότιμη εὐεργέτισσα πού συνεχίζει στίς μέρες μας τήν παράδοση τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς τῆς χιακῆς εὐποιίας.

Τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι καταχωρημένα στό βιβλίο εἰσαγωγῆς, καταλογογραφημένα, ταξινομημένα εἰδολογικά καί τοποθετημένα στά ράφια κατά τά ἰσχύοντα στίς βιβλιοθῆκες. Στήν προσπάθεια αὐτή ἀπό τή μεταφορά καί τήν τοποθέτησή τους καί γενικά τό στήσιμο τῆς Βιβλιοθήκης προσέφεραν ἐθελοντικά τίς ὑπηρεσίες τους καί εἶναι ἄξιοι θερμῶν συγχαρητηρίων οἱ πατέρες Ἰωάννης Κουντουριάδης, Γεώργιος Λοῦρος, Ἰωάννης Μπογῆς, καί οἱ κ. Ἀμαλία Παπαλᾶ - Καλουτᾶ καί κ. Ἀργυρώ Σουρέλα.

Ἡ Βιβλιοθήκη συγκροτήθηκε ἀπό βιβλία ποικίλου περιεχομένου θρησκευτικά, ἐκκλησιαστικά, ἱστορικά, φιλολογικά, γλωσσικά, λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, ἐγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά. Πρόσβαση στά ἔργα αὐτά θά ἔχουν οἱ μελετητές στό χῶρο τοῦ ἀναγνωστηρίου, χωρίς τή δυνατότητα δανεισμοῦ. Ὑπογραμμίζουμε ἰδιαίτερα τόν πλοῦτο καί τήν ποιότητα τῶν φιλολογικῶν βιβλίων τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης τοῦ Σεβασμιωτάτου πού ἀπέκτησε στά χρόνια τῶν σπουδῶν του στή Φιλοσοφικά Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀργότερα, ὅταν ὑπηρέτησε ὡς φιλόλογος στή Μέση Ἐκπαίδευση, ἔστω γιά σύντομο χρονικό διάστημα, καί ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ὡς Μητροπολίτης. Καρπός τῆς ἀγάπης του καί τῆς ἐνασχόλησής του μέ τή φιλολογική ἐπιστήμη εἶναι τά βιβλία πού ἐξέδωσε, παρά τό φόρτο τῶν ἀρχιερατικῶν του καθηκόντων.

Ἡ Βιβλιοθήκη ἐμπλουτίστηκε ἀκόμη μέ τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρεσβυτέρου Μάρκου Ἀγαπητοῦ Βασιλάκη, παπποῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου, πού ὑπῆρξε σημαντική πνευματική φυσιογνωμία τῆς Χίου ἀφιερωμένη στήν Ἑλληνική Παιδεία καί τήν Ὀρθοδοξία. Δάσκαλος μέ γόνιμη σκέψη, ἱερέας μέ σημαντικό κατηχητικό ἔργο, σπουδαῖος ἐρευνητής καί μελετητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Χίου καί τῆς Ἱστορίας τοῦ Βροντάδου, συγγραφέας 19 βιβλίων πού διακρίνονται γιά τήν πρωτοτυπία, τήν πληρότητα καί τή ρέουσα γλώσσα τους. Στόν ἐμπλουτισμό τῆς Βιβλιοθήκης συνέβαλαν, ἐπίσης, μέ δωρεές βιβλίων ὁ χιακῆς καταγωγῆς Γραμματέας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου ἐκκλησιαστικῆς τάξης καί ἐθιμοτυπίας Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Πατρίκιος Καλεώδης καθώς καί ὁ συμπατριώτης δικηγόρος Παναγιώτης Χαρακιάδης.

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου ἄνοιξε καί δίνει τή δυνατότητα γιά μελέτη στούς φιλομαθεῖς ἀναγνῶστες μέσα σέ ἰδανικές συνθῆκες ἄνεσης καί ἡσυχίας, σ’ἕνα κτήριο ἀνοικτό κυριολεκτικά στό φῶς. Πάμπολλα τά βιβλία πού προσφέρονται γιά τήν ἀπόκτηση τῶν γνώσεων. Γι’αὐτήν ὁ ἀναγνώστης πρέπει νά προσπαθήσει, νά ἀσκηθεῖ καί αὐτό δέν εἶναι εὔκολο. Ὅμως, ἀκολουθώντας τήν πορεία αὐτή θά καλλιεργήσει πνεῦμα καί ψυχή καί θά συγκροτήσει ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα μέ πίστη στίς πανανθρώπινες ἀξίες καί στήν ἀνθρωπιστική παιδεία, λουσμένη στό χριστιανικό φῶς πού ἐκπέμπει τό μήνυμα τῆς Ἀγάπης, τῆς Συγχώρησης, τῆς Θυσίας. Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς τό νέο Πνευματικό Ἵδρυμα νά ἐπιτύχει τούς στόχους του καί νά συμβάλει στήν πνευματική ἀνάταση τοῦ τόπου, ἰδιαίτερα σέ ἐποχές πού οἱ ἀξίες δοκιμάζονται, ὅπως σήμερα."

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμῶντας τήν προσφορά τῆς κ. Προκοπίου τῆς ἀπένειμε τήν ἀνωτάτη διάκριση τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας, τόν χρυσοῦν Σταυρό τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου μετά Διπλώματος καί ἀποσπάσματος Ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Χίου, μέ τήν ὁποία ἀνακηρύσσεται Μεγάλη Εὐεργέτις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Στήν ἀντιφώνησή της ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Γ. Προκοπίου συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο καί ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν καί ἐργάστηκαν γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς Βιβλιοθήκης.

Ἀκολούθησαν τά Ἐγκαίνια τῆς νεοσύστατης Βιβλιοθήκης. Τήν κορδέλα ἔκοψαν μέ προτροπή τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ προσκεκλημένος τῆς Οἰκογενείας Προκοπίου Ἐξοχώτατος Πρόεδρος κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, πρώην Πρωθυπουργός, καί ἡ Μεγάλη Εὐεργέτις κ. Ἀλεξάνδρα Γ. Προκοπίου.

Σέ ὅλες τίς Ἐκκλησιαστικές καί Πνευματικές Ἐκδηλώσεις παρέστησαν πλῆθος λαοῦ καί Ἱερέων, ὁ πρ. Πρωθυπουργός κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς. ὁ κύριος καί ἡ κυρία Προκοπίου, ὁ κύριος καί ἡ κυρία Μαρτίνου, ὁ πρ. Ὑφυπουργός κ. Κωνσταντῖνος Καραγκούνης, Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ, Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης, Δρ. Θεολογίας - Φιλολογίας, οἱ Πολιτικές, Δικαστικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τῆς Χίου, οἱ Σπουδαστές τῶν ΑΕΝ Μηχανικῶν Χίου καί Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν, ὡς καί ἐξέχοντα πρόσωπα τοῦ Πνευματικοῦ κόσμου.

Μετά τό πέρας τῶν Ἐκδηλώσεων παρετέθη Γεῦμα πρός τιμή τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Προκοπίου μέ εὐγενῆ καί αὐτόβουλη χορηγία τοῦ συμπατριώτου μας κ. Ἀντωνίου Φαράκλα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email