Η ΧΙΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ π. ΙΩΑΝ. ΓΚΙΑΛΑ

GRAFEITUPOU

 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Χίος, 2 Μαΐου 2018

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Τα Μέλη της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας Δήμου Χίου σε έκτακτη συνεδρίασή τους με αφορμή την αγγελία της εκδημίας του, επί σειρά πολλών ετών, διατελέσαντος Μέλους της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΑΛΑ, ο οποίος πάντοτε με παρρησία μετέφερε επωφελώς την εμπειρία του από την ενασχόλησή του ως Διευθυντού της Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον σχηματισμό ορθής γνώμης για τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας η οποία ασκούσε την Διοίκηση των Φιλανθρωπικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χίου και μάλιστα σε χρόνια που η δράση τους ήταν σε πλήρη ακμή

ομόφωνα αποφάσισαν

σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του

α) να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση η οποία θα τελεσθεί στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Βαρβασίου Χίου την Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 12:00 και να ενώσουν με τους συγγενείς και οικείους του, τις προς τον Κύριο δεήσεις των για την ανάπαυση της ψυχής του,

β) αποδέχονται την πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου, του και Προέδρου της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας Δήμου Χίου να τελεσθεί υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ιερού Μνημοσύνου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Βαρβασίου Χίου σε χρόνο που θα οριστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την οικογένεια του εκλιπόντος, και να παραστούν τα Μέλη της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας Δήμου Χίου.

Αντίγραφο του παρόντος θα δοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

 Ακριβές αντίγραφο

Χίος, 2 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

 GRAFEITUPOU

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

« Ο ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗΣ»

Χίος 2 Μαίου 2018

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Χίου «Ο ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗΣ» σε έκτακτη συνεδρίαση τους, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου σήμερα Tετάρτη 2 Μαίου 2018 και ώρα 12 μμ, εξ αφορμής της προς τον Κύριο εκδημίας του Κωνσταντίνου παπα Γιαννη Γκιάλα ο οποίος προσέφερε τις Υπηρεσίες του στο Διοικητικό συμβούλιο από του έτους 1963 ως εκπρόσωπος του Παγχιακού Συλλόγου Νέας Υόρκης "Ο ΚΟΡΑΗΣ" ανδρός με διοικητικές ικανότητες και διάθεση προσφοράς στη Χίο και τους κατοίκους της, σκεπτόμενος πάντοτε με σκοπό το συμφέρον των Χίων σπουδαστών της Σχολής ομόφωνα αποφάσισαν σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του α) να παραστούν στην επιμνημόσυνο δέηση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βαρβασίου την Πέμπτη 3 Μαίου 2018 και ώρα 12¨00 και να ενώσουν με τους οικείους και ενορίτες του τις προς τον Κύριο δεήσεις των για την ανάπαυση της ψυχής του, β) να διατεθεί χρηματικό ποσό στη μνήμη του υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, γ) να δοθεί αντίγραφο του παρόντος στην οικογένεια του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

            Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Χίος αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

GRAFEITUPOU

 

Ψήφισμα

Ἐν Ἐλάτη καὶ ἐν τῷ Γραφείω τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, σήμερον τὴν 30ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2018, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Δευτέραν καὶ ὥρα 7ην ἀπογευματινήν, συνῆλθεν ἐκτάκτως εἰς συνεδρία τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Προέδρου αὐτοῦ Πρεσβυτέρου Μιχαὴλ Ζευγιοῦ, παρόντων τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτοῦ κυρίων Νικολάου Στρατίδη, Κωνσταντίνου Μπενέτου, Κυριακῆς Κούτσουρα καὶ Χρυσάνθης Καρατζάνου.

Μετὰ τὴν γενομένη προσευχὴ ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολ. Προέδρου καὶ διαπιστωθείσης ἀπαρτίας, τὸν λόγον λαβῶν ὁ πρόεδρος ἀναφέρθηκε στὸ θλιβερὸ καθῆκον ποῦ ἐπιβάλλει τὴν σημερινὴ ἔκτακτον συνεδρίαν. Ἀνέφερε ὅτι ἐξεδήμησεν πρὸς Κύριον ὁ ἐξ Ἐλάτης καταγόμενος Κωνσταντῖνος π.Ἰωάν. Γκιάλας, μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀγάπησε τὸν τόπο του, προσέφερε ἀπὸ κάθε ὑψηλὴ θέση ποὺ τοῦ ἀνατέθηκε, τὸ πᾶν. Τὸ ἔργο τοῦ πολυδιάστατο καὶ ἡ βοήθεια ποὺ προσέφερε στοὺς συνάνθρωπους τοῦ ἀποτελοῦσε καὶ θὰ ἀποτελεῖ παράδειγμα Χριστιανοῦ καὶ Πατριώτη.

Τὸ Συμβούλιο ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴ λύπη του, γιὰ τὴν ἐκδημία τοῦ σεβαστοῦ Κωνσταντίνου π. Ἰωάν. Γκιάλα, ὁμόφωνα ἀπεφάσισε ὅπως:

1) Νὰ κρούσει τοὺς κώδονας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πενθίμος κατὰ τὴν πρωίαν τῆς 1ης Μαίου 2018, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὥρα τελέσεως τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας αὐτοῦ (3-5-18).

2) Κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ποῦ θὰ ψαλλεῖ στὸν I. Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, νὰ τελέσει Ἱερὸν Τρισάγιον διὰ τὴν ἀναπαυσην τῆς ψυχῆς του.

3) Καταθέσει στὴν μνήμη του, χρηματικὸ ποσὸ ἀντὶ στεφάνου, στὸ Ἐνοριακὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς Ἐνορίας Ἐλάτης.

4) Νὰ Μνημονεύεται τὸ ὄνομά του σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ποῦ θὰ τελεῖται στὸν Ἱερὸ Ναό.

5) Τελέσει ἀμέσως μετὰ τὴν λήξη τοῦ συμβουλίου «τρισάγιο» ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης.

Μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος λύεται ἡ συνεδρίαση καὶ ὑπογράφεται τὸ παρὸν ὡς ἕπεται.

Ὁ Πρόεδρος                                                                                                                                Τὰ Μέλη

Πρεσβ. Μιχαὴλ Ζευγιὸς                                                                                                                                                     

Ν. Στρατίδης

Κ. Μπενέτος

Κ. Κούτσουρα

Χ. Καρατζάνου

 

GRAFEITUPOU

 

Ψήφισμα

Εν Χίω και εν τω γραφείω του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Βαρβασίου Χίου, την 30ην του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε εκτάκτως το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον από τους

Πρεσβύτερον π. Ιωάννη Βορριά ως Πρόεδρον,

κ. Μυρώπη Βούκουνα ως Αντιπρόεδρον,

κ. Ιγνάτιο Φεραίο ως Ταμίαν,

κ. Παναγιώτη Αθανασιάδη ως Γραμματέαν,

και κ. Κυριακή Καμαράδου - Ξυλά ως Μέλος,

με μοναδικό θέμα την αιφνίδια εν Χριστώ εκδημία του προσφιλούς Ενορίτη μας Κωνσταντίνου Ι. Γκιάλα, αφού έγινε αναφορά στο ήθος και την προσφορά του αειμνήστου στην Ενορία μας, στο νησί μας και στην Πατρίδα μας ο Πρόεδρος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισαν:

1. Να συμπεριλάβουν το όνομά του

εις τα Δίπτυχα των κεκοιμημένων του Ι.Ναού εις αιωνίαν μνήμην και ανάπαυσιν αυτού.

2. Να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες του Ναού μας την ημέρα της Εξοδίου Ακολουθίας.

3. Να δωθεί χρηματικό ποσό στους απόρους της Ενορίας μας εις μνήμην του.

4. Να εκφράσουν τα θερμά συλλυπητήρια εις τους οικείους του

διά του παρόντος ψηφίσματος.

5. Να επιδώσουν αντίγραφον του παρόντος ψηφίσματος εις τους

οικείους του.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η Συνεδρίασις και το πρακτικόν τούτον υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 π. Ιωάννης Βορριάς                                                                                                                                                 

Μυρώπη Βούκουνα

Ιγνάτιος Φεραίος

Παναγιώτης Αθανασιάδης

Κυριακή Καμαράδου - Ξυλά

GRAFEITUPOU

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΙΟΥ

«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ»

-.-.-

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡ 70

82100 ΧΙΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΧΙΟΥ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ» με σεβασμό και συγκίνηση παρευρισκόμεθα στην επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του πολυσέβαστου εξαίρετου Χιώτη Άρχοντα Κωνσταντίνου παπα Γιάννη Γκιάλα.

Υπήρξε ιδρυτικό Μέλος της Πνευματικής Εστίας η οποία συστάθηκε το 1961. Είναι χαρακτηριστικό της σχέσης που τον συνέδεε με το Σωματείο, το οποίο φέρει το όνομα του αειμνήστου αδελφού του Αλεξάνδρου Γκιάλα, του γνωστού σε όλους Χριστιανού Ποιητή «Γ.ΒΕΡΙΤΗ», ότι η υπογραφή του και το όνομα του είναι το π ρ ώ τ ο στη σειρά των ιδρυτών που υπέγραψαν το Καταστατικό Ίδρυσης του Σωματείου και αυτό ασφαλώς δεν έγινε τυχαία και έχει τον συμβολισμό που είναι αυτονόητος. Διετέλεσε ομαδόπουλο κατά τα μαθητικά του χρόνια συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες της εποχής εκδρομές, συσσίτια, εξορμήσεις διάδοσης του Χριστιανικού εντύπου. Η παρέα των φίλων του, προερχόμενη από τον χώρο των Κατηχητικών, υπήρξε πάντα εκλεκτή και πυρήνας ανάληψης ωραίων πρωτοβουλιών για το καλό της Χίου και των Χίων. Τον χαρακτήριζε λεπτό χιούμορ και ενώ έδιδε την εντύπωση ότι ήταν απόμακρος και αυστηρός η συναναστροφή μαζί του αποδείκνυε την ευφυία, την ευρεία κατάρτιση του, την αγάπη του στην οικογένεια την Πατρίδα την Εκκλησία η δε επικοινωνία μαζί του ήταν πάντοτε άνετη και ευχάριστη. Διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους Θεολόγους της Αδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ», μέλος της οποίας ήταν ο αδελφός του Αλέξανδρος, ιδιαίτερα με αυτούς που υπηρέτησαν την Χίο. Χαρακτηριστικά αναφέρομε ότι ο τελευταίος Θεολόγος της Αδελφότητος Υπεύθυνος του Έργου της Πνευματικής Εστίας Ευάγγελος Αλιβάνογλου τον επισκεπτόταν τακτικά στο σπίτι του στον Χριστό Βαρβασίου , ξαποστάζοντας μετά από τις πεζοπόρες περιοδείες του στον Κάμπο ή τα χωριά της Νότιας Χίου, του εξέθετε τα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της Εστίας και με προσοχή άκουε την γνώμη του. Οι συμβουλές του εδίδοντο πάντοτε με εξαιρετική ευγένεια και μέσα από αυτές ξεχώριζε η διοικητική του ικανότητα, η αποφασιστικότητα, η σοφία και η σύνεση του. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση ιδιόκτητου οικοπέδου και την ανέγερση αίθουσας αλλά και για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων . Φρόντιζε να ενισχύει και οικονομικά το Χριστιανικό Έργο και άκουε με ενδιαφέρον τα νέα της λειτουργίας των Κατασκηνώσεων ΘΑΒΩΡ στα Θυμιανά Χίου, την οποία και επισκεπτόταν στο διάστημα της λειτουργίας της. Δεν παρέλειψε να μας τροφοδοτήσει με επιστολές και φωτογραφίες που διατηρούσε στο Αρχείο του τις οποίες έκρινε χρήσιμες για την ιστορία του Σωματείου. Ανεκτίμητης αξίας είναι για μας η παράδοση ανέκδοτου ποιήματος του αδελφού του ποιητή Γ. Βερίτη. Η περίοδος της ασθενείας του για τον ίδιο και την οικογένεια του, υπήρξε ένα στάδιο αγώνος και μαρτυρίου. Διεξήγαγε καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του «τον αγώνα τον καλό» με επιμονή, υπομονή και πίστη στο Θεό, ζώντας τίμια κι ευσυνείδητα, διερχόμενος τη ζωή του με ειλικρίνεια στις σχέσεις του ώστε να είναι βέβαιη η πεποίθηση μας ότι κέρδισε τον στέφανο της ζωής και ότι θα τον κατατάξει ο καλός Θεός «εν σκηναίς δικαίων».

Ενώ κτυπούν οι Αναστάσιμες Καμπάνες στο ροδοφέγγισμα της χρυσαυγής της τελευταίας ημέρας του Απρίλη η ψυχή του πέταξε να βρεί τον Πλάστη της. Τον υποδέχονται με Αναστάσιμη Χαρά στον κόσμο της Αγάπης ο σεβάσμιος Ιερέας και Δάσκαλος Πατέρας του Παπα Γιάννης, η γλυκυτάτη ατίμητη μάνα του Αμαλία και τον εναγκαλίζονται τα αδέλφια του : Ο Ηρωας του Ρίμινι Γιώργος, Ο Χριστιανός Ποιητής Αλέξανδρος, ο καλός Επιστήμων Καρδιολόγος Ιατρός Θανάσης ,ο εξαίρετος Οικογενειάρχης Ιατρός Μιχάλης, η νοικοκυρά ράφτρια αδελφή του Μαρίκα. Στο εξής θα περπατούν χερί με χέρι στους ανθόσπαρτους κήπους του Παραδείσου. Η πηγή του Χωριού του θα συνεχίζει να αρδεύει με το γάργαρο νερό της Πίστης τις οικογένειες των παιδιών και εγγονών του, των ανιψιών του και θα συγκεντρώνει τα δάκρυα της αγάπης της πεφιλειμένης του συζύγου Αλεξάνδρας και της αδελφής του Αγγελικής. Το Χριστιανικό Έργο της Χίου θα δέχεται πάντα τα αποτελέσματα των προσευχών όλων. Είμαστε ευτυχείς που γνωρίσαμε ανθρώπους τέτοιου ήθους οι οποίοι μας δίδαξαν. Για μας που απομένουμε το χρέος μεγαλώνει ώστε να μη αποκάμομε στον αγώνα για την Δόξα του Χριστού. Η παρουσία μας στην Επιμνημόσυνη Δέηση είναι και ευκαιρία να ανανεώσουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να κτίζουμε τον Πύργο όλοι αντάμα με κέφι και χαρά.

 

Για όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε

1. να μνημονεύεται το όνομά του στη Θ. Λειτουργία που τελείται κατ’ έτος από το Σωματείο στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην Κατασκήνωση,

2.Με την παρουσία και συμπροσευχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Βαρβασίου στην Χίο την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, θα εκφρασθεί η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός στην μνήμη του.

3.Να διατεθεί στη μνήμη του συμβολικά χρηματικό ποσό υπέρ απόρων φοιτητών της Κατασκηνώσεως «ΘΑΒΩΡ».

4.Να δημοσιευθεί το παρόν στον Χιακό τύπο ώστε να γνωρίσουν και οι συμπολίτες μας και αυτήν την όχι προβεβλημένη αλλά ουσιαστική προσφορά του.

Αντίγραφο θα δοθεί στις οικογένειες των παιδιών του.

Χίος , 2 Μαίου 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΙΟΥ « Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας                                                           Τα Μέλη

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΚΗΣ

ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΠΥΛΙΑΡΟΥ

ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Χίος αθυμερόν

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

 

GRAFEITUPOU


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

(Γ.Ε.Χ.Α.) (ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ)

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδός Πετροκοκκίνου 1

82100 ΧΙΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» Γ.Ε.Χ.Α. (Τμῆμα Χίου) συνῆλθεν ἐκτάκτως σήμερα Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 καί ὥρα 20.00΄ μέ μοναδικό θέμα τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Κωνσταντίνου παπᾶ Γιάννη Γκιάλα.

Ἅπαντα τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξέφρασαν τό σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τήν Οἰκογένεια ΓΚΙΑΛΑ. Μιά ξεχωριστή Χιακή Οἰκογένεια μέ μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία, τή Πατρίδα καί τήν τοπική μας κοινωνία.

Ὁ πατέρας, ὁ παπᾶ Γιάννης Γκιάλας, ἱερέας καί δάσκαλος μέ πολύτεκνη οἰκογένεια.

Τ’ ἀδέλφια: Ὁ Γεώργιος Γκιάλας, ἔφεδρος Ἀξιωματικός, ἔπεσε πολεμώντας ἡρωικά στή Μάχη τοῦ Ρίμινι (Ἰταλία) τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1944.

Ὁ Ἀλέξανδρος Γκιάλας, Θεολόγος, μεταφραστής, διηγηματογράφος, λογοτεχνικός κριτικός καί ὁ κατ’ ἐξοχήν Χριστιανός ποιητής, πού ἐνέπνευσε καί ἐμπνέει τά χριστιανικά νειάτα.

Ὁ Μιχαήλ Γκιάλας, Στρατιωτικός ἰατρός μέ τεράστια προσφορά στή Πατρίδα καί τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας.

Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Γκιάλας, ὁ ὁποῖος πέραν ἀπό τήν ἐπιτυχῆ ἐπαγγελματική του σταδιοδρομία, διεκρίνετο γιά τήν ἀξιόλογη πατριωτική καί κοινωνική του προσφορά τά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῆς διαμονῆς του στή Χίο. Ἰδιαίτερα στά χρόνια τῆς κατοχῆς προσέφερεν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στούς ἀγῶνες τῆς Πατρίδος μας κατά τῶν κατακτητῶν.

Ἡ ΓΕΧΑ Χίου καί ἡ Κατασκήνωση «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» ἔχει ἕνα ἀκόμη ἰδιαίτερο λόγο νά εἶναι εὐγνώμονες πρός τόν Κωνσταντῖνο παπᾶ Γιάννη Γκιάλα καί νά δέονται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, γιατί ὡς Πρόεδρος τῆς Φιλοδασικῆς Ἑνώσεως Χίου προσβλέποντας καί ὁραματιζόμενος τήν ἀξιοποίηση τοῦ χώρου γύρω ἀπό τή κατασκήνωση γιά τήν ἑλληνοχριστιανική ψυχική ἀγωγή καί διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας καί ἔχοντας τήν πίστη «σέ μιά Ἑλλάδα φωτεινή, Χριστιανική» κατά τόν ποιητή ἀδελφό του, βοήθησε τά μέγιστα στήν ἀγορά γῆς καί αὔξηση τῶν ὁρίων τῆς Κατασκήνωσης.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ΓΕΧΑ Χίου ἀλλά καί ὅλα μέλη τῆς Ἑνώσεώς μας συμπαρίστανται ἐγκαρδίως στή σύζυγό του Ἀλεξάνδρα, τά παιδιά του καί ἰδιαιτέρως τόν προσφιλή μας ἰατρό Ἰωάννη Γκιάλα, τήν ἀδελφή του Ἀγγελική καί τίς οἰκογένειές τους καί μέ συνεπαρμό ψυχῆς ὁλόθυμα δέονται καί εὔχονται ὅπως Κύριος ὁ Θεός κατατάξῃ τήν Ψυχήν του «ἐν σκηναῖς δικαίων» καί «ἐν χῲρᾳ ζώντων».

Στή συνέχεια, τό Διοικητικό Συμβούλιο ὁμόφωνα ἀποφάσισε ὅπως:

1. Μέλη αὐτοῦ παρακολουθήσουν τήν τέλεσιν «Τρισαγίου» εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου.

2. Μνημονευθεῖ ἡ προσφορά του στή ΓΕΧΑ καί τήν Κατασκήνωση στή ἑπόμενη Ἐτήσια Γενική Συνέλευση τῆς ΓΕΧΑ Χίου καί μνημονευθεῖ τό ὄνομα αὐτοῦ στή Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ 24 Αὐγούστου.

3. Διατεθεῖ χρηματικό ποσό γιά φιλανθρωπικούς καί Ἱεραποστολικούς σκοπούς, καί

4. Ἀντίγραφον τοῦ παρόντος νά δοθεῖ στήν οἰκογένεια.

 

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος                                                                                                                                   Ὁ Γραμματεύς

Ἐδουάρδος Σταυράκης                                                                                                          Δημήτριος Ζαννῖκος

 

GRAFEITUPOU

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ

 

ΜΕΣΤΑ, ΧΙΟΣ – 82102


 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Μεστοίς, καί ἐν τω γραφείω τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεστῶν Χίου, τήν 30ην τοῦ μηνός Ἀπριλίου 2018, ἡμέραν Δευτέραν καί ὥρα 19:00 συνήλθε ἐκτάκτως τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον, ἀποτελούμενον ἀπό τούς:

Πρεσβύτερον π. Κωνστανίνο Θυριανό, ὥς πρόεδρον

κ. Ἀντώνιον Λυκουρίνα, ἀντιπρόεδρον,

κ. Θεοδόσιον Ζερβούδη, γραμματέα,

κ. Νικόλαον Βιγκάκη, ταμία καί

κ. Δημήτριον Κομποθέκλα, μέλος

μέ μοναδικό θέμα τήν αἰφνίδια ἐν Χριστώ ἐκδημία τοῦ προσφιλοῦς ἐνορίτη μας Κωνσταντίνου Ἰ. Γκιάλα. Ἀφοὐ ἔγινε ἀναφορά στό ἤθος καί τήν προσφορά τοῦ ἀειμνήστου στήν Ἐνορία μας, στό νησί μας καί στήν Πατρίδα μας, ὁ πρόεδρος καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ὁμοφώνως ἀποφάσισαν:

1. Nά συμπεριλάβουν τό ὄνομά του εἰς τά Δίπτυχα τῶν κεκοιμημένων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς αἰωνίαν μνήμην καί ἀνάπαυσιν αὐτοῦ.

2. Νά κυμματίζουν μεσίστιες οἱ σημαίες τοῦ Ναοῦ μας τήν ἡμέρα τῆς Ἑξοδίου Ἀκολουθίας.

3. Να δοθεί χρηματικό ποσό στό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο γιά κάλυψη άναγκῶν αὐτοῦ εἰς μνήμην του.

4. Νά ἐκφράσουν τά θερμά τους συλλυπητήρια εἰς τούς οἰκείους του, διά τοῦ παρόντος ψηφίσματος.

5. Νά ἐπιδόσουν ἀντίγραφον τοῦ παρόντος ψηφίσματος εἰς τούς οἰκείους του.

 

Μή ὑπάρχοντος ἐτέρου θέματος, λύεται ἡ συνεδρίασις , καί τό πρακτικόν τοῦτον ὑπογράφεται ὡς ἐξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

π. Κωνσταντίνος Θυριανός

Ἀντώνιος Λυκουρίνας

Θεοδόσιος Ζερβούδης

Νικόλαος Βιγκάκης

Δημήτριος Κομποθέκλας

 

 Εκτύπωση   Email