ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ (Φωτο/κό υλικό)

imagiouisidorou2018

Τήν 12ην καί τήν 13ην Μαΐου ἡ Χίος ἐτίμησε Ἀρχιερατικῶς καί μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου τόν Πρωτομάρτυρά της Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἰσίδωρο, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί ἦταν Ἀξιωματικός τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Στόλου. Κατεῖχε τό ἀξίωμα τοῦ "Ὀπτίωνος", δηλαδή τοῦ τροφοδότου τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Στόλου, ἀξίωμα ὑψηλό καί ἰδιαίτερα σημαντικό. Ἐπορφύρωσε καί ἡγίασε τά χώματα τοῦ Νησιοῦ μας τό ἔτος 251 καί τό μαρτύριό του συνδέεται ἄρρηκτα μέ τόν μαστιχοφόρο σχίνο τῆς Χίου. Τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου του εὑρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.

Ἔτσι, μέ τόν ἑορτασμό του σέ ἡμέρα Κυριακή, ἐπανερχόμεθα σέ παλαιότερη ἰσχύσασα Τάξι, ὥστε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου ἡ Ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου καί ἡ Λιτάνευση τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος του ἀνά τάς ὁδούς τῆς πόλεως Χίου νά τελῆται Ἀρχιερατικῶς σέ ἡμέρα Κυριακή (πρίν ἤ μετά τίς 14 Μαΐου) ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος τῆς 14ης Μαΐου, κατά τήν ὁποία θά τελοῦν τήν Ἱερά Μνήμη του οἱ πανηγυρίζοντες καί ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἱεροί Ναοί.

Τό Σάββατο 12 Μαΐου ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί μέ τήν συμμετοχήν Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως. Τόν Θ. Λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τή σημασία τῆς θυσίας ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου, τά ἱερά λείψανα τοῦ ὁποίου κατέστησαν τή Χίο Ἁγία Τράπεζα γιά νά προσφέρεται τό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Στή συνέχεια, ἀναλύοντας ἀπό τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου τήν φράση "... ὡς τοῦ Δεκίου καθεῖλες τήν δύναμιν καί Νουμερίου τό θράσος κατέβαλες..." ἀνέπτυξε θεολογικά γιά τό ἀπό πρίν τή δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἐκδηλωθέν θράσος κατά τοῦ Θεοῦ, πρῶτα ἀπό τό λαμπρότερο Τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου, πού ἀπό ἐγωισμό καί ὑπερηφάνεια κατέπεσε, μετά γιά τό θράσος τῶν Πρωτοπλάστων, πού ἀμετανόητοι ἔχασαν τόν Παράδεισο, καί γιά τό θράσος ὅλων ὅσοι μέσα στούς αἰῶνες θέλησαν καί θέλουν νά ἀντιστρατεύονται στό Νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, σέ ἀντίθεση μέ τό γεμάτο ζωή, φῶς καί δύναμη θράσος πού προσφέρει ὁ Χριστός βεβαιώνοντας τούς πιστούς Του "ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον". Ἕνα τέτοιον νικητή τοῦ κόσμου γιορτάζουμε σήμερα καί ἐπικαλούμαστε τίς πρεσβεῖες του, ὥστε νά ἀκολουθήσωμε τά βήματά του τόσο στή μαρτυρία αὐτῆς τῆς χριστιανικῆς πίστεως, "αὕτη ἐστιν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν", ὅσο καί στό μαρτύριο, ἄν χρειαστεῖ.

Περί τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «Ρωμανός ὁ Μελῳδός" κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρης, ἐκπροσωπώντας τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Χίου προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ὀνομαστικῆς του Ἑορτῆς ἱερά εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο ὑγεία, μακροημέρευσι καί ἐπιτυχία στό πολυδιάστατο ἔργο του. Ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος εὐχαρίστησε γιά τίς εὐχές τονίσας ὅτι, ὅταν γιορτάζει ἕνας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα Εὐαγγελιστής οἱ Κληρικοί δεν ἔχουν ὀνομαστική ἑορτή ἀλλά γιορτάζουν ἐκεῖνον πού τούς περιφρουρεῖ καί διαφυλάττει. Ἐτόνισε ἀκόμη τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον του γιά τούς Ἱεροψάλτες ὡς ἐκπροσώπους τοῦ πιστοῦ λαοῦ στή Θ. Λατρεία καί τό μόνο πού θέλω, εἶπε, εἶναι μιά γωνιά στόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ.

Τήν Κυριακή 13 Μαΐου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ὄρθρος καί στή συνέχεια ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκο ἐπάνω στό Ἱ. Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στό κέντρο τοῦ Ναοῦ. Τόν Θ. Λόγο ἐκήρυξε ὁ Κήρυκας τοῦ Θεἰου Λόγου Συνταγματάρχης κ. Δημήτριος Τσαφούλης.

Ἀκολούθησε θριαμβευτικά ἡ Λιτάνευση ἀνά τήν πόλιν τῆς Χίου τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, πλαισιομένων μέ κοπέλες τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Βαρβασίου Βιιβλιοθήκη "Ο ΦΑΡΟΣ" ντυμένες μέ παραδοσιακές στολές τῶν Μαστιχοχωρίων τῆς Χίου, πού κρατοῦσαν κάνιστρα μέ κλαδιά μαστιχοφόρου σχίνου καί τόν καρπό τους τή μαστίχα, καί μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Χίου, τῶν Ἀρχῶν, τῆς Φιλαρμονικῆς, τοῦ Στρατοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν Σωματείων, τῶν Συνδέσμων, τῶν Προσκόπων καί Σπουδαστῶν τῶν Ἀκαδημιῶν Ε. Ν. Πλοιάρχων καί Μηχανικῶν.

Ὅταν ἡ Ἱερά Πομπή ἔφθασε στήν πλατεῖα τῆς πόλεως τότε ἐπάνω στή μαρμάρινη ἐξέδρα ἐτελέσθη ἡ Ἀρτοκλασία.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ὥρα 6 μ. μ. ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεθεόρτιος Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση τοῦ Ἁγίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email