Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΑ (Φωτ/κο υλικό)

agiamarkella2018

Μέ εὐλάβεια τῶν πιστῶν καί ἐκκλησιαστική τάξη ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος στήν Χίο ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐτελέσθη πολυαρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξεν τόν Θ. Λόγον καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καί Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτίμησε τούς δύο Ἀρχιερεῖς μέ ἀναφορές στήν θρησκευτική, ἐθνική καί πολιτιστική παράδοση τῶν Μητροπόλεών των.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν Θ.Λόγον καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου καί Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἔψαλλαν Μέλη τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ».

Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας οἱ Σπουδαστές τῆς ΑΕΝ Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν ἐτίμησαν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον μέ ἀναμνηστική πλακέτα γιά τήν διαρκῆ συμπαράστασή του στίς σπουδές τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος ἀναφέρθηκε στήν Ἐθνική σημασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί ἐτοποθέτησε τήν πλακέτα στήν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης.

Ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἁγίας καί ἡ ἐπίδοση ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μᾶρκον τῶν χρηματικῶν βραβείων ἐκ μέρους τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος σέ ὅλους τούς μαθητές ὅλων τῶν Σχολείων τῆς Βολισσοῦ ἀνεξαρτήτως βαθμολογίας, οἰκονομικῆς καταστάσεως, θρησκεύματος, καταγωγῆς κ.λ.π. γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί ἡ παράδοση τοῦ Ἔθνους μας ἔχουν οἰκουμενική ἀποστολή.

Μετά τό πέρας τῶν ἐκδηλώσεων οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες ἐπεσκέφθησαν τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Οἱ λατρευτικές συνάξεις θά συνεχισθοῦν στήν ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς (30 Ἰουλίου) μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τήν διεξαγωγή τοῦ «ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 


Εκτύπωση   Email