Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

agioivrontadou

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν 11η Αὐγούστου ἡ Σύναξη τῶν ἐν Βροντάδῳ τῆς Χίου διαλαμψάντων Ἁγίων, ἤτοι Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, ἱερομάρτυρος Σταματίου Χαρτουλάρη καί νεομαρτύρων Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου καί Θεοφίλου τοῦ ἐκ Ζακύνθου.

Ἐφέτος ὁ ἑορτασμός συνέπεσε μέ τά 100 χρόνια τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Ναυτικοῦ Δήμου Βροντάδου (1918). Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος συλλειτουργούντων ὅλων τῶν Ἱερέων τοῦ Βροντάδου καί ψαλόντων ὅλων τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς κωμοπόλεως. Ὁ Βρονταδούσης Ἱεράρχης ἐνεδύθη τά ἀρχιερατικά ἄμφια στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου, τῶν Χορῶν ψαλόντων τό «Ἄνωθεν οἱ Προφῆται...».

Στό τέλος ὁ Βρονταδούσης Ἀρχιερεύς ἐχειροθέτησε Οἰκονόμο τόν πρῶτο ἀρχιδιάκονό του Βρονταδούση Πρεσβύτερο π. Κήρυκο Φαράκλα καί Ἀναγνῶστες δύο μαθητές τοῦ Λυκείου Βροντάδου, τόν Παναγιώτη Σόρο καί τόν Εὐστράτιο Μαστραντώνη, πού μετεῖχαν στήν ὁμάδα πετοσφαιρίσεως τοῦ Σχολείου πού ἀνεδείχθη ἐφέτος νικήτρια στό Σχολικό Πρωτάθλημα Βορείου Αἰγαίου.

Τέλος ἐτελέσθη Μνημόσυνο πάντων τῶν κεκοιμημένων Βρονταδουσίων, Δημάρχων, Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν καί ἀπενεμείθησαν ἀπό τόν κ. Δήμαρχο τιμητικές πλακέτες σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τοῦ Βροντάδου καί στήν Ἱερά Μονή Μυρσινιδίου γιά τίς πολλές καί μεγάλες εὐεργεσίες στό Δῆμο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλώντας ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους τοῦ Βροντάδου, τήν βαθύτατη εὐσέβεια τῶν κατοίκων τῆς πόλεως καί ἐτόνισε τήν εὐθύνη ὅλων μας ἀπέναντι σ’ὅσους «ἦλθαν καί πέρασαν», σ’ ὅσους «θά’ ρθοῦν καί θά περάσουν», καί πρός τιμή τῶν ἀγέννητων καί τῶν νεκρῶν ἐκάλεσε τούς πιστούς νά ψάλουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Ἀξιοσημείωτη ὑπῆρξε ἡ γιά μιά ἀκόμη φορά ἀναφορά τοῦ Βρονταδούση Ἱεράρχη, γόνου ναυτικῆς οἰκογένειας σέ ὅλους τούς Βρονταδούσους ναυτικούς.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email