Η ΧΙΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΗ

agiosaggelis

Γεννημένος στό Ἄργος, ἰατρός στήν ἐπιστήμη, βρέθηκε στήν Χίο καί ἔχυσε τό αἷμά του «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία» τό 1813 ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀγγελῆς.

Τεμάχιο ὑφάσματος, ἐμποτισμένο στό αἷμα τοῦ Ἁγίου φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Χίου, Ἐνορία διά τῆς ὁποίας διῆλθε ὁ Ἅγιος, πού προσεκύνησε στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Μακαρίου στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Αἴπος, καί ἐπορεύθη στήν πόλη τῆς Χίου πρός τόν ἔνδοξο μαρτυρικό θάνατο.

Γι’αὐτό καί ἐφέτος ἡ Χιακή Ἐκκλησία ἐτίμησε τόν Ἅγ. Ἄγγελῆ στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου μέ Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἡ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου εἶχε διαφυλάξει ἐπί δεκαετίες τό ἱερό αὐτό κειμήλιο.

Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες προσευχήθηκαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, Ἰατροί, Ἐκπαιδευτικοί, Φοιτητές καί ἀρκετοί πιστοί.

Κατά τήν Θεία Λειτουργία ἐπροσευχήθησαν μαθητές τοῦ Γ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου, στούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τό ἱερό κειμήλιο μετεφέρθη καί στό Νοσοκομεῖο Χίου πρός προσκύνηση, καί ἁγιασμό καί θεραπεία τῶν ἀσθενῶν.

Τό ὕφασμα μέ τό αἷμα τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου εὑρίσκεται στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, καί ὅσοι πιστοί ἐπιθυμοῦν νά τό ἀσπάζονται καί νά ζητοῦν τήν πρεσβεία πρός τόν Χριστό καί τήν θαυματουργική ἰατρική του βοήθεια.

Γεννημένος στό Ἄργος, ἰατρός στήν ἐπιστήμη, βρέθηκε στήν Χίο καί ἔχυσε τό αἷμά του «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία» τό 1813 ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀγγελῆς.

Τεμάχιο ὑφάσματος, ἐμποτισμένο στό αἷμα τοῦ Ἁγίου φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Χίου, Ἐνορία διά τῆς ὁποίας διῆλθε ὁ Ἅγιος, πού προσεκύνησε στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Μακαρίου στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Αἴπος, καί ἐπορεύθη στήν πόλη τῆς Χίου πρός τόν ἔνδοξο μαρτυρικό θάνατο.

Γι’αὐτό καί ἐφέτος ἡ Χιακή Ἐκκλησία ἐτίμησε τόν Ἅγ. Ἄγγελῆ στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου μέ Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ἡ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου εἶχε διαφυλάξει ἐπί δεκαετίες τό ἱερό αὐτό κειμήλιο.

Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες προσευχήθηκαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, Ἰατροί, Ἐκπαιδευτικοί, Φοιτητές καί ἀρκετοί πιστοί.

Κατά τήν Θεία Λειτουργία ἐπροσευχήθησαν μαθητές τοῦ Γ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου, στούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τό ἱερό κειμήλιο μετεφέρθη καί στό Νοσοκομεῖο Χίου πρός προσκύνηση, καί ἁγιασμό καί θεραπεία τῶν ἀσθενῶν.

Τό ὕφασμα μέ τό αἷμα τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου εὑρίσκεται στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, καί ὅσοι πιστοί ἐπιθυμοῦν νά τό ἀσπάζονται καί νά ζητοῦν τήν πρεσβεία πρός τόν Χριστό καί τήν θαυματουργική ἰατρική του βοήθεια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email