ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

g_gymnasio

Τά Κάλαντα ἀπό τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ Γ΄ Γυμνασίου Χίου ἄκουσε τήν Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποδίδοντας εὐχές μίλησε στά παιδιά γιά τό νόημα τῶν Χριστουγέννων, τό ὁποῖο εἶναι ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι ὅλοι οἱ λαοί προσδοκοῦσαν τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ καί ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐχάρισε στόν ἄνθρωπο τό προνόμιο, νά ἀπορρίψει τούς ἄλλους, ψεύτικους θεούς καί νά γνωρίσει τόν μόνο ἀληθινό Θεό. Γιά νά κατανοήσουν μάλιστα τήν σημασία αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἀνέφερε ἕνα ἀθλητικό παράδειγμα: «Ὑπάρχουν ἀθλητές πού ρίχνουν τό ἀκόντιο πολύ μακρυά, ἀλλά οἱ ἐπιδόσεις τους δέν ἀναγνωρίζονται, ἄν ἔχουν πατήσει ἔξω ἀπό τήν γραμμή τοῦ σταδίου. Ἔτσι κι ὁ ἄνθρωπος, ὅ,τι κι ἄν κάνει, ἄν δέν πιστεύει στόν μόνο ἀληθινό Θεό καί δέν τηρεῖ τό θέλημά του, ἀκυρώνει τά ἴδια τά ἔργα του».

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐδώρησε στά παιδιά βιβλία καί προσέφερε γλυκά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email