Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

trionierarxon

Μέ μεγάλη προσέλευση τῶν μελῶν τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος ἑορτάσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Παιδείας ὅπως ἀπό αἰῶνες καθιερώθηκε, ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὅλοι οἱ μαθητές προσῆλθαν στόν ἐκκλησιασμό ἤ τήν 29ην ἤ τήν 30ήν Ἰανουαρίου καί συμμετεῖχαν στίς σχολικές ἐκδηλώσεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τήν 29ην Ἰανουαρίου στόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βαρβασίου γιά τούς μαθητές τοῦ 1ου Λυκείου Χίου, οἱ ὁποῖοι ἀπό ἐνωρίς κατέκλυσαν τόν Ἱερόν Ναόν μαζί μέ τούς καθηγητές τους.

Τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινόν στόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας «Μουτσαίνης» Βροντάδου, γιά τόν ἐκκλησιασμόν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ἀνδρεαδείου Γυμνασίου Βροντάδου, στό ὁποῖο ὁ Χῖος Ποιμενάρχης ὑπῆρξε μαθητής καί φιλόλογος καθηγητής.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, καί μάλιστα στό κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μέ μεγάλη συμμετοχή ἀρχῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν σημαιοφόρων καί ἀριστούχων παραστατῶν τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως. Ὁ Σεβασμιώτατος στά κηρύγματά του ἐτόνισε, βάσει τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό (φιλοθεΐα), τήν Πατρίδα (φιλοπατρία), τόν ἄνθρωπο (φιλανθρωπία) καί τόν ἑαυτό μας (ἄσκηση ἀρετῆς - ἁγιότητα).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Χίου παρέστη στίς ἐκδηλώσεις τῆς Β΄/βαθμίου ἐκπαιδεύσεως, τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης 30 Ἰανουαρίου καί τῆς Α΄/βαθμίου ἐκπαιδεύσεως τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας μέ μεγάλη συμμετοχή μαθητῶν (Χορωδίες, θεατρικά σκέτς γιά τήν ζωή τῶν Ἁγίων, τῶν μητέρων τους καί τόν Ἰωάννη Μαυρόποδα), ὁμιλίες κ.λ.π.

Οἱ ἐκδηλώσεις , πού τίς παρηκολούθησαν οἱ ἀρχές καί πλῆθος κόσμου, ἐχαρακτηρίσθηκαν ἀπό ἔντονο θρησκευτικό καί παιδαγωγικό χρῶμα. Τέλος, στήν ἐκδήλωση τῆς Β΄/βαθμίου ἐκπαιδεύσεως ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐτίμησε μέ τό παράσημο τοῦ σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τόν ὑπερενενηκοντούτη συνταξιοῦχο Γυμνασιάρχη καί Λυκειάρχη κ. Γεώργιον Μαρμαρινόν, Φυσικόν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email