ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ "ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ" ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

vaion

Τό γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Λιθί τῆς Χίου, στό ὁποῖο ὑπηρέτησε ὡς διδάσκαλος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἐπέλεξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος γιά νά τελέσει τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.

Ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἦταν ἀπό ἐνωρίς τό πρωΐ κατάμεστος ἀπό τούς Ἐνορῖτες, ἀλλά καί ἀρχές τοῦ νησιοῦ. Ἰδιαίτερα εὐχάριστη ἡ παρουσία τῶν μαθητῶν τοῦ εὐλογημένου Σχολείου, ὅπου ἐδίδαξε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, στό κήρυγμά του, ἀναφερόμενος στόν πῶλο τῆς ὄνου, προέτρεψε τούς πιστούς νά εἶναι χριστοφόροι, νά λιτανεύσουν τό πρόσωπο καί τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο, χωρίς νά ἐπηρεάζονται ἀπό τούς ἐπαίνους καί τίς ὕβρεις τοῦ κόσμου, τά «Ὠσαννά» καί τά «Σταυρωθήτω».

Τά παιδιά εἶπαν ὅλα μαζί τό «Πάτερ ἡμῶν» καί ὁ Σεβασμιώτατος τούς διένειμε σταυρούς ἀπό βαΐα, μέ εὐχές γιά πνευματική καί σχολική πρόοδο.

Ὡς γνωστόν ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἔχει καθιερώσει ὑποτροφία γιά μαθητές πού θά ἀποφοιτήσουν ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ Λιθίου καί θά σπουδάσουν δάσκαλοι.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ © ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ


Εκτύπωση   Email