Τρίτη
30 Νοεμβρίου

Ανδρέου αποστόλου, οσίου Φρουμεντίου

 
Δείτε εδώ το φωτογραφικό υλικό
και διαβάστε εδώ την περιγραφή της εκδρομής.

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ