Εκτύπωση
 
Δείτε εδώ το φωτογραφικό υλικό
και διαβάστε εδώ την περιγραφή της εκδρομής.