Τρίτη
28 Ιουνίου

Κύρου, Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων

 

agiosantypas
Φωτογραφικό υλικό ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ