Τρίτη
28 Ιουνίου

Κύρου, Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων

 

agioskosmas2017

Φωτογραφικό υλικό


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ